In constructie

Investitia 2

Investiția 1. Mobilitate urbană durabilă

 

I1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); I1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC;

I1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice; I1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan.

 

Instituția responsabilă de reformă

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

 

Buget:
Bugetul total 1.200 milioane Euro

 

Beneficiari:

UAT-uri ale municipiilor reședință de județ și municipiul București, ale municipiilor, altele decât cele reședință de județ, orașe și comune, parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București.

 

Obiective:

Obiectivele investiției sunt asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean și asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

 

Activități:

Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține investiții pentru achiziția material rulant nou (vehicule nepoluante), asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, puncte de reîncărcare vehicule electrice, infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan.

 

Reforme vizate:

Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă, crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă, crearea cadrului de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de consorții administrative în zonele rurale funcționale, îmbunătățirea calității locuirii și dezvoltarea sistemului de planificare – Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor.

 

Termen de lansare al investiției:

Termenul de lansare al investiției este Q2 din anul 2026.

 

 

Investitia 2