Care sunt problemele cu care vă confruntați în activitatea dumneavoastră și ce soluții considerați că există pentru rezolvarea acestora? – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Problemele și soluțiile diferă în funcție de rolul pe care-l avem în cadrul programelor pe care le derulăm. În calitate de organism intermediar- preluăm de obicei problemele de la beneficiari și soluțiile se propun sau le propune Autoritatea de Management. În calitate de Autoritate de Management însă, responsabilitățile și soluțiile vor veni cât mai repede posibil, noi urmărind ca acestea să răspundă nevoilor beneficiarilor și să fie aplicate la condițiile economice actuale.

Ca să vă dăm un exemplu, în contextul necesității stringente de fonduri europene pentru dezvoltarea mediului privat și ținând cont de propunerile mediului privat, am modificat Ghidurile de finanțare, aplicând criteriile de competitivitate mai explicite.

Anticipăm că, pentru contractele ce le vom semna spre finanțare prin Programul Regiunea Centru, rămân ca probleme în implementarea proiectelor potențiale întârzieri în derularea  procedurilor de achiziții şi încheierea contractelor, modificări ale proiectelor tehnice și întârzieri în execuție. Din păcate, modificările privind taxele și creșterea prețurilor rămân în continuare probleme care pot apărea în privința achizițiilor publice. Iar o altă problemă cu care se confruntă și beneficiarii din mediul public și noi, va fi numărul relativ insuficient de personal cu bune competențe care să implementeze numărul mare de proiecte depuse și contractate, mai ales prin Programul ”Regiunea Centru”.

Din punct de vedere legislativ, ne bazăm pe sprijinul MIPE și al Comisiei Europene pentru a ne asigura de buna implementare a proiectelor, al reprezentanților instituțiilor care fac parte din diverse structuri de decizie în cadrul programului, dar și din partea mediului privat care are nevoie de fonduri pentru a contracara realitățile economice naționale. Pe parcursul exercițiilor financiare anterioare am dobândit experiența de a lucru cu beneficiarii și de a căuta soluții împreună, experiență care ne va susține să găsim consens în situațiile ce se vor ivi.

Pentru problemele care sunt independente de noi, stabilitatea legislativă pe piața muncii și în domeniul fiscal, în termeni de predictibilitate legislativă și a cheltuielilor, sunt posibile probleme care pot să apară, dar la care, din experiență, știm că vom reacționa în momentul în care vom putea să estimăm corect impactul lor și vom putea propune soluții, având mereu în centrul atenției beneficiarul de fonduri și beneficiarul final, cetățeanul din Regiunea Centru.