Care este situatia proiectelor contractate, finalizate, nefinalizate, nefunctionale si etapizate pentru fiecare UAT din judetul Alba? – solicitare transmisă de Ziarul Unirea

Referitor la situația județului Alba, lista proiectelor și valoarea totală se regăsește în tabelul anexat mai jos. Valoarea executată și valoarea ce se va deconta din PR Centru sau de la bugetele locale, după cum făceam precizarea la punctul anterior, se vor regăsi în cererile de finanțare care se vor depune, respectiv în contractele de finanțare care se vor semna.

Pentru alte informații referitor la axele componente și prioritățile de investiții POR 2014-2020 puteți consulta pagina dedicată programului https://regio-adrcentru.ro/, respectiv secțiunea informații pentru beneficiari https://regio-adrcentru.ro/lista-nominala-por-2014-2020/.