Care este stadiul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020? – solicitare transmisă de Ziarul Unirea

Mai jos găsiți fișierele completate cu informațiile solicitate unde veti regăsi situația cu stadiul proiectelor la data de 29.02.2024, ce conține precizarea încadrării pe etapele solicitate (contracte semnate, finalizate, nefuncționale, nefinalizate, etapizate) atât la nivel de regiune, cât și pentru fiecare județ al Regiunii Centru, precum și situația cu informațiile nominale la nivelul județului Alba.

Mai exact, aveți atașate 7 fișiere cu denumirea fiecărui județ, precum și unul pe Regiunea Centru, ce sumarizează solicitările de la întrebările 1a,b, 2a,b, 3a, b, 4a,b, 5a. Cu alte cuvinte, în fiecare fișier se găsesc următoarele valori: numărul proiectelor contractate, finalizate, nefuncționale etapizate și valorile acestora defalcate pe bugetul alocat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Buget de Stat, Contribuție proprie. Pentru categoriile de proiecte încadrate ca nefinalizate, nefuncționale și etapizate este precizat și procentul de realizare și valorile eligibile din cererile de rambursare depuse, ceea ce reprezintă ceea ce s-a solicitat de beneficiari rămase /per județ / per axă . Menționăm că în prezent sunt în prelucrare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor europene-Autoritate de Management a Programului, și la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, peste 600 cereri de rambursare depuse de beneficiari, motiv pentru care nu se poate menționa o sumă realizată/rămasă. Aceste valori vor fi disponibile după verificarea și autorizarea de către AM POR a tuturor cererilor aflate în lucru la acest moment.

Referitor la întrebarea care se referă la valoarea fondurilor europene care se vor cheltui din POR Centru 2021-2027, precizăm în primul rând că nu există POR 2021-2027, ci Programul Regiunea Centru 2021-2027. În al doilea rând, nu se poate transmite o situație a cheltuielilor prin proiectele etapizate pe județ și axe, nu se pot specula sume sau certifica discuții și intenții ale viitorilor beneficiari ai proiectelor etapizate. Conform normelor, o cheltuială în cadrul programelor de finanțare înseamnă existența unei cereri de finanțare depusă, urmată de contract de finanțare semnat, lucrări derulate, investiții concretizate, depunerea de cereri de rambursare însoțite de documente de plată justificative și abia apoi se vor realiza cheltuieli. La momentul actual, ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’, a publicat în consultare Ghidul privind condițiile de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate în cadrul PR Centru și a unor cheltuieli justificate. După cum v-am informat, liniile PR Centru 2021-2027 din care vor fi luate aceste fonduri, diferă în funcție de obiectivul cererii de finanțare, iar mai jos aveți o prezentare a priorităților și acțiunilor din Programul Regiunea Centru 2021-2027 în corespondență cu prioritățile POR 2014-2020 pentru   finanțarea proiectelor etapizate.

Referitor la situația județului Alba, lista proiectelor și valoarea totală se regăsește în tabelul anexat – Situație nominala județul Alba. Pe lângă clarificările precizate în solicitarea la care s-a răspuns în luna februarie, aceleași mențiuni făcute anterior, rămân valabile și aici, referitor la valoarea care se va plăti din POR 2021-2027 și valoarea care se va plăti din bugetul local/bugetul de stat. După depunerea cererilor de finanțare și odată cu semnarea contractelor de finanțare prin intervenția aferentă proiectelor etapizate – aceste informații se vor publica pe site-ul www.regiocentru.ro.