50 milioane de euro pentru sprijinirea activităţii întreprinderilor

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), supune consultării publice ghidul pentru lansarea apelului de proiecte Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi. Suma totală ce va fi alocată prin intermediul acestui apel este de 50 milioane de euro, sumă ce provine din economii realizate în cadrul POS CCE.

Activitatea principală a proiectului trebuie să o constituie achiziţia de echipamente sau utilaje. Domeniile eligibile conform CAEN – rev. 2 sunt menționate în cap. II.2.5. din Ghidul solicitantului. Ghidul supus consultării și anexele acestuia sunt disponibile la adresa de internet: http://www.fonduri-ue.ro/poscce/

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordată pentru un proiect este de 4,5 milioane euro (echivalent în lei) pentru întreprinderi mari și de 1,5 milioane euro (echivalent în lei) pentru IMM. Maxim 10% din valoarea pentru investiții pe proiect pot fi alocați pentru consultanţă. Rata maximă a finanţării nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depăşi:

– pentru întreprinderi mari

a) 15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;
b) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest
c) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

– pentru întreprinderi mijlocii

a) 25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;
b) 45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest
c) 60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

– pentru întreprinderi mici

a) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;
b) 55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest
c) 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).
Sunt așteptate propunerile şi sugestiile pe marginea Ghidului solicitantului până luni, 29 septembrie 2014, ora 16.00, la adresa de e-mail: contact@fonduri-ue.ro
Apelul de proiecte va fi lansat ulterior, în cadrul Axei Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” a POS CCE, domeniul major de intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi.

Transmiterea și evaluarea cererilor de finanțare
Conform Ghidului solicitantului supus consultării, cererea de finanțare se va transmite on-line prin aplicaţia software care va fi disponibilă pe pagina web http://fonduri.mcsi.ro .

Conform aceluiași Ghid, în cadrul apelului vor fi selectate toate proiectele care întrunesc punctajul minim de calitate (60 puncte). În cazul în care suma bugetelor proiectelor care depăşesc punctajul minim de calitate este mai mare decât bugetul alocat acestui apel de propuneri de proiecte, AM va întocmi o listă de rezervă cu proiectele care întrunesc punctajul minim dar care nu s-au încadrat în limita bugetului disponibil. Aceste proiecte vor putea fi finanţate, în condiţiile identificării ulterioare de către AM POS CCE, a sumelor necesare din economii/ rezilieri sau alte disponibilităţi survenite în cadrul POS CCE.