Va solicit sa ne transmiteți toate informațiile cerute din punctul de vedere al ADR Centru, ca parte contractantă. – solicitare transmisă de Ziarul Unirea

Contractele de finanțare au ca obiect punerea la dispoziția beneficiarului a unei finanțări în temeiul asumării obligațiilor privind îndeplinirea celor asumate prin cererea de finanțare. Mecanismul financiar al unui contract de finanțare presupune derularea activităților stabilite prin anexa calendarului de activități, și în mod corelativ, depunerea cererilor de prefinanțare, plată, rambursare, după caz.

Ca parte semnatară a contractelor de finanțare, ADR Centru  are responsabilități clare și se supune  prevederilor contractuale. Conform prevederilor art. 14-16 din Contractul de finanțare POR 2014-2020, Anexa referitoare la Condiții specifice:

”Art. 14 Transparența

  • Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv anexele acestuia, constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul prezentului Contract, precum și în cadrul legislației în vigoare.

Art. 15 Publicarea datelor

  • Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AM/OI: denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/ grupul țintă, precum şi plățile efectuate în cadrul prezentului Contract de finanțare.

Art. 16 Confidențialitate

  • Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului contract de finanțare. Părțile înteleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de finanțare și respectiv în conformitate cu atribuțiile legale de organizare și funcționare a AMPOR.”

Având în vedere aspectele anterioare, interpretate corelat, pentru respectarea obligațiilor contractuale, prevederile clauzei de Transparență dau posibilitatea de a publica forma cadru a contractului de finanțare, celelalte informații și documente rezultate pe parcursul implementării contractului intrând sub incidența Art. 15 și 16. Respectiv, datele care se pot publica sunt cele menționate la articolul 15 (acestea se regăsesc pe site-ul beneficiarului sau în lista proiectelor contractate pe site-ul dedicat programului www.regio-adrcentru.ro), iar conform Articolului 16 – celelalte informații contractuale sunt păstrate în strictă confidențialitate. ADR Centru nu depune diligențe pentru furnizarea mai multor informații decât cele care se pot publica, conform articolelor contractuale menționate anterior.

În acelaşi timp, referitor la plățile efectuate în cadrul contractului – vă informăm că responsabilă pentru aceste date, este Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care publică zilnic aceste informații pe site-ul MIPE, la link https://mfe.gov.ro/informatii-de-interes-public/anunturi/, căutare după   ”Lista plăților POR”.

Pentru alte informații referitor la axele componente și prioritățile de investiții POR 2014-2020 puteți consulta pagina dedicată programului https://regio-adrcentru.ro/, respectiv secțiunea informații pentru beneficiari https://regio-adrcentru.ro/lista-nominala-por-2014-2020/ .

Ca drept la replică pentru articolul publicat în urma informațiilor transmise anterior, vă solicităm ca informațiile publicate în urma răspunsurilor publicate integral sau prin preluarea acestor date să fie corecte și transmise cu acuratețe pentru buna informare a cititorului publicație dumneavoastră. În acest context, facem precizarea că la nivelul județului Alba, conform situațiilor pe care le-ați primit, sunt semnate un număr de 13 contracte de finanțare pentru 8 comune.