Situația celor mai mari primele cinci proiecte finanțate cu fonduri europene în domeniul sănătății în ultimele doua exerciții financiare – solicitare transmisă de PROTv

Facem precizarea că aveți situația mai jos, iar documentul atașat are 3 tabele. Un tabel aferent programului POR 2007-2013 cu proiectele cu cele mai mari valori, pe perioada căruia infrastructura de sănătate s-a finanțat prin Domeniul Major de Intervenție 3.1, precum și două tabele aferente programului POR 2014-2020, unul dintre ele reflectând proiectele cu cele mai mari valori de pe Prioritatea 3.1B prin care s-au finanțat proiectele de eficiență energetică în clădiri publice – Spitale și un tabel cu lista proiectelor finanțate prin axa 8.1/8.2B ce a finanțat investițiile în Ambulatoriile din infrastructura sanitară.

Aveți în tabel precizate valorile alocate și sumele solicitate, diferența dintre cele două valori reprezentând cofinanțare beneficiarului. De asemenea, este precizat si stadiul acestora, fiind subliniate cu galben proiectele finanțate prin POR 2014-2020, care nefuncționale sau nefinalizate urmând a se finaliza în acest an. Pentru mai multe proiecte, lista tuturor contractelor semnate se regăsește pe site-ul aferent programului,

https://regio-adrcentru.ro/lista-nominala-por-2014-2020/