Pentru apelurile cu beneficiari privați (IMM-uri) care sunt condițiile legate de finanțare?(cofinanțare din partea beneficiarului, investește din surse proprii si apoi i se decontează investiția etc) – solicitare transmisă de Bursa Construcțiilor

Începând cu anul 2007, de când România a trecut de la fonduri de preaderare la instrumente structurale, s-a schimbat și modul de alocare a fondurilor alocate printr-un contract de finanțare. Conform cerințelor europene aplicabile în cazul instrumentelor structurale prin implementarea proiectului pentru care s-a semnat un contract de finanțare, beneficiarul efectuează cheltuieli din surse proprii pentru derularea activităților prevăzute în proiect – conform graficului de timp prestabilit și cu respectarea legislației naționale aplicabilă tipului de solicitant pe care-l reprezintă (mediu privat, mediu public) și cu tipul de achiziție derulat (lucrări, servicii, furnizare).

Beneficiarii de proiecte aplică pentru acordarea finanțării în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 – unde ADR Centru are rol de Autoritate de Management. Finanțarea proiectelor se realizează in conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului elaborate la nivelul programului, Manualul beneficiarului disponibil pe pagina programului, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

În principiu, beneficiarii vor suporta contribuția lor proprie la cheltuielile eligibile aferente proiectului (în conformitate cu cotele de contribuție obligatorii stabilite în cadrul ghidului solicitantului pentru fiecare apel in parte), precum și cheltuielile neeligibile (în situația in care cererea de finanțare presupune și cheltuieli neeligibile). De asemenea, este necesar ca beneficiarii să dețină și să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile nerambursabile.

Astfel, decontarea cheltuielilor eligibile în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027 se realizează pe principiul rambursării cheltuielilor folosind cele trei mecanisme de decontare (cereri de prefinanțare, cereri de rambursare, cereri de plată) în conformitate cu termenele și condițiile prevăzute în OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă. Mai multe informații privind cele 3 mecanisme de decontare regăsiți în Manualul beneficiarului, Secțiunea 4 – Implementarea proiectului, disponibil aici https://www.regiocentru.ro/documente-utile/ .