A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 4.1 a POR 2014-2020