A fost prelungit termenul de depunere a scrisorilor de intenție de către potențialii beneficiari ai Axei Prioritare 1 a POR 2014-2020