A Központi Régió 2021-2027-es időszakra szóló fejlesztési terve (PDR Centru) megkapta a Fehér Megyei Környezetvédelmi Ügynökség jóváhagyását

A Központi Régió 2021-2027-es időszakra szóló fejlesztési tervének (PDR Centru) környezetvédelmi felmérési folyamatát követően, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség tájékoztatja az érdeklődő közvéleményt a Fehér Megyei Környezetvédelmi Ügynökség jóváhagyásáról

A 2019-2020-es időszakban kidolgozott fejlesztési terv (PDR) a Központi Régió döntéshozói által regionális szinten kidolgozott alapvető tervezési dokumentum, a Románia regionális fejlesztésére vonatkozó 315/2004-es számú törvény előírásainak megfelelően. A Központi Régió 2021-2027-es időszakra szóló fejlesztési tervét a Központi Regionális Tervező Bizottság dolgozta ki a tematikus munkabizottságokkal és a megyei munkabizottságokkal partnerségben, ezt megelőzően pedig több rendben tanácskozásokat szervezett a dokumentum különböző munkaváltozatai kapcsán.

A regionális tervezési dokumentumok véglegesítésével párhuzamosan, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség kezdeményezte és lebonyolította azokat, a hazai törvénykezés által előírt eljárásokat  (1076 /2004-es kormányhatározat,  57/2007-es kormányrendelet, a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium (MMAP) 262/2020-as rendelete) amelyek célja a környezetvédelem magas szintű biztosítása azon tervek és programok környezetvédelmi felmérése által, amelyeknek fokozott hatásuk lehet a környezetre.

Versiunea in limba română: Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 (PDR Centru) a obținut avizul de mediu din partea APM Alba