A Központi Régió hivatalosan csatlakozott a Három Tenger Kezdeményezés régióinak gazdasági hálózatához

 2023. május 17-én, a Központi Régió a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség révén hivatalosan is csatlakozott a Három Tengeri Kezdeményezés régióinak gazdasági hálózatához, amely Európa tizenkét állama régióinak és helyi közigazgatásának közvetlen együttműködési platformja. A Három Tengeri Kezdeményezés kongresszusára 2023. május 16-17-én, harmadik alkalommal került sor a lengyelországi Lublinban, ahol a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetősége aláírta a szervezethez való csatlakozás tagsági szerződését. A régióhálózat célja az, hogy javítsa a Három Tenger Kezdeményezés tagállamainak közigazgatásai közötti együttműködést helyi és regionális szinten. Továbbá partnerségek kialakítása a fenntartható és felelősségteljes fejlesztés terén, a határokon átnyúló és nemzetközi együttműködés elősegítése és ösztönzése az e szövetséghez tartozó kelet-európai országok gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése érdekében.

Több mint 1500 fős hallgatóság előtt, Andrzej Duda lengyel elnök és Mateusz Morawiecki miniszterelnök jelenlétében, a Három Tenger Kezdeményezés gazdasági kongresszusán megállapodást írták alá egy hálózat létrehozásáról, amelyben 12 ország egyeteme lesz majd tag, Romániát pedig a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem képviseli, ugyanakkor hivatalosan megalakult a Három-tengeri Kezdeményezés régióinak gazdasági hálózata, amelynek csatlakozási megállapodását, valamint szervezeti alapszabályzatát valamennyi kezdeményező tag aláírta, a hálózat új tagjaival együtt, köztük a Központi Régió is a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség révén. A kongresszus olyan nemzetközi esemény, amely a kormányzat, a helyi és regionális közigazgatás képviselőit, valamint a Három Tenger Kezdeményezés 12 tagállama (Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) tudományos és magán szférájának képviselőit tömöríti. Hozzájuk csatlakoznak a stratégiai partnerek (az Európai Unió, az Egyesült Államok és Németország), valamint a közép-kelet-európai regionális partnerek képviselői.

„Ma hivatalosan is lefektetjük ennek az erős fórumnak az alapjait, amely a leggyengébbeket is megvédi. 100 kilométerre vagyunk az ukrán határtól, így a biztonság a találkozó fő témája. A jövőre kell összpontosítanunk, nem korlátozhatjuk magunkat „itt” és „most”-ra. Ma döntenünk kell a jövőnkről, a békés fejlődésünkről. A Három Tenger Kezdeményezésben óriási lehetőségek rejlenek, e hálózat tagjainak közös a történelme, közösségeink a nyugati országok életszínvonalát szeretnék elérni. A kelet-európaiak keményen akarnak és kell is dolgozniuk azért, hogy sikeresek legyenek. Hatalmas terveik vannak. Ez a mi erősségünk. Ha nem használnánk, megbocsáthatatlan hibánk lenne” – hangsúlyozta Andrzej Duda, Lengyelország elnöke a lublini kongresszus nyitórendezvényén.

E hálózatok létrehozásának kontextusa a fejlesztési folyamat állandó kihívásaiból adódott, ezeket pedig negatívan befolyásolják olyan tényezők, mint amilyen a migráció, a demográfiai válság vagy az ipar technológiai átalakulása, újabban pedig a világjárványok és a háború. Hogy a kelet-európai, a kommunista elnyomás évtizedei miatt közös háttérrel rendelkező régiók szolidárisan szembesüljenek ezekkel a kihívásokkal, új hálózatokban hozzák össze a kutatókat, vállalkozókat, szakembereket és politikusokat, hogy megfelelő és gyakorlatias megoldásokat találjanak a válságok hatékonyabb átvészelésére.

Az aláírt Chartában a régióhálózat tagjai meghatározták céljaikat: Kelet-Közép-Európa infrastrukturális hiányosságainak javítása nyugat-európai mérce szerint; a régiók közötti együttműködés kiépítése a Három Tenger Kezdeményezés önrendelkezési és helyi közigazgatási elemeként; az együttműködés és az állandó kapcsolatok kialakítása révén az alapvető fejlesztés ösztönzése a helyi és regionális önkormányzatokban az infrastruktúra, a közlekedés, a digitalizálás és az innováció területén; eszköz az uniós források, az országos alapok és a Három Tengerért Kezdeményezés a befektetési alapjának hatékonyabb felhasználásához; dinamikus gazdaság-élénkítő és infrastruktúra-fejlesztési folyamatban való részvétel, amely összeköti a kezdeményezés régióit: Via Carpathia, Rail Baltica, Via Baltica, Rail-2-Sea, valamint az új projekt, a Rail Carpathia révén; a vállalkozószellem, különösen a kis- és középvállalkozások és a nemzetközi kereskedelem felkarolása; a kölcsönös fejlődés és csere ösztönzése a kultúra, a művészet és a turizmus területén.

”Ez a hálózat fontos próbatétel lesz a megállapodás valamennyi aláírója és a szomszédos államokat képviselő, társult régiók számára is. A lublini munkaértekezleten a hálózat biztonságát tűztük ki célul. Lengyelország legfontosabb tisztségviselőinek kongresszusi jelenléte is jelzi, hogy ez a struktúra mennyire fontos a Három Tenger Kezdeményezés régióhálózatának megerősítése szempontjából. Közép- és Kelet-Európa régióinak részvétele létfontosságú a közlekedési és ellátási infrastruktúra kiépítéséhez, a társadalmi-gazdasági fejlődés szempontjából, de a több mint 120 millió polgár életminőségének javítása tekintetében is, róluk pedig ma már elmondhatjuk, hogy a hálózat tagjai. A politikai döntéshozók és mi, technikai szakértők arra vállalkoztunk, hogy a fejlődés távlatait megnyitjuk, megteremtjük a lehető legtöbb lehetőséget a vállalkozások számára, biztonságos közösségeket hozunk létre az embereknek, beleértve a gyors hozzáférést, hogy könnyen alakítsanak ki kulturális és idegenforgalmi kapcsolatokat. Mindezek az Európai Unió számára is prioritást jelentenek, ezért úgy véljük, hogy ilyen szinten is jelentős támogatást kapunk majd” jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A kezdeményezés alapgondolata és szellemisége túlmutat az EU határain, ezért támogatják Moldova Köztársaság és Ukrajna csatlakozását is a hálózathoz. A hálózat tagjai fejlesztési és újjáépítési projektekben, energiabiztonsági, gazdasági és kulturális együttműködésben vesznek részt, továbbá támogatják Ukrajna és a Moldovai Köztársaság infrastrukturális hozzáférését. A kongresszus nagy sikert aratott a fiatalok körében is, akik nagy számban vettek részt a rendezvényen és akiknek külön vitafórumot tartottak Lublin 2023-as Európa Ifjúsági Fővárosává nyilvánítása alkalmából.

 Háttérinformációk:

A hálózat létrehozásáról szóló nyilatkozatot (a továbbiakban: Lublini Nyilatkozat) a Háromtengeri Régióik Kezdeményező Fóruma Helyi Önkormányzatok Gazdasági Kongresszusának II. kiadásának alkalmával írták alá 2021. június 29-én, Lengyelország elnökének jelenlétében. Andrzej Duda az öt lengyel vajdaság – Lubelskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie és Świętokrzyskie – továbbá Alytus és Marjampole litván régiók, Szlovákia Presevė régiója, Lengyelország Panevė régiója, a magyarországi Hajdú-Bihar megye, valamint 5 romániai megye: Călărași, , Dolj, Krassó-Szörény, Máramaros és Temes. 2022-ben további öt régió nyújtott be csatlakozási kérelmet, ezek között két romániai térség (a Központi Régió, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség révén, illetve Hunyad megye), illetve három ukrajnai régió (Lviv, Ternopil és Odessza járás) társult tagként jelentkezett.

A Három Tenger Kezdeményezés régióinak fóruma olyan projekt, amelyet Andrzej Duda, Lengyelország elnöke kezdeményezett 2018-ban Rzeszowban, majd 2021. június 29-30-én, Lublinban került sor a Három Tenger Kezdeményezés Helyi Közigazgatási Kongresszusának első, illetve a Három Tenger Kezdeményezés Régiók Fórumának második kiadására. Minden kiadást Lengyelország köztársasági elnökének tiszteletbeli védnökségével szervezik meg.

A kongresszus második, gazdasági fórummal egybekötött kiadására 2022. június 6-7-én került sor. A Három Tenger Kezdeményezés régióhálózata – a helyi önkormányzatok együttműködésének eszköze Közép-Európában című projekt keretében kidolgozták a hálózat megállapodását és hivatalos chartáját. Emellett, a projekt keretében honlapot is fejlesztenek a hálózat és eddigi tevékenységeinek népszerűsítésére, valamint a tagok közötti kommunikáció megkönnyítésére. A hálózat tagjainak lehetőségük nyílik a rendszeres találkozókra Lublinban, hogy tapasztalatokat cseréljenek és kapcsolatokat létesítsenek közös projektek megvalósítása érdekében. A régiók hálózatban való részvétele nem tagdíjköteles.