A KÖZPONTI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG TÖBB MINT 1,4 MILLÁRD EURÓ ÉRTÉKBEN KEZEL VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI ALPOKAT BRASSÓ, FEHÉR, KOVÁSZNA, HARGITA, MAROS ÉS SZEBEN MEGYÉBEN

Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség – A 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Program Menedzsment Hatósága

Egyhangúlag, döntő házként fogadta el a Képviselőház 2020-ban azt az 507-es törvényt, amelynek értelmében a regionális fejlesztési ügynökségek menedzsment hatóság szerepkört kapnak a 2021-2027-es Regionális Operatív Program vissza nem térítendő alapjainak kezelésében. Így a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 1,4 milliárd eurós költségvetést kezel majd, olyan vissza nem térítendő uniós alapokat, amelyek a Központi Fejlesztési Régió hat megyéjének – Brassó, Fehér, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megye – fejlesztését szolgálják, támogatást nyújtanak a közszféra, valamint a vállalkozói szféra projektjeire. A törvénytervezetet Románia Szenátusa 2020 szeptemberében szavazta meg és folyamatban van továbbítása az Államelnöki Hivatalnak, hogy az államfő kihirdethesse.

A törvény előírásai szerint a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek jelentős hatáskörei lesznek a Központi Fejlesztési Régió – Brassó, Fehér, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megye – fejlődési folyamatában. A 2021-2027-es pénzügyi programozási időszakban menedzsment hatóság szerepet kap a Regionális Operatív Program alapjainak regionális kezelésében. Mindemellett, a törvénybe foglalt módosítások szerint, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség műszaki és pénzügyi felügyeletet biztosít három közösségközi fejlesztési egyesületnek/társulásnak, amelyet az integrált területfejlesztés decentralizációjára vonatkozó kísérleti program keretében hoztak létre, és amelyek integrált területfejlesztési befektetéseket (ITI) terveznek és valósítanak majd meg. Az ITI térségek, illetve a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség kijelölt megyéi a következők: ITI Hargita-Kovászna – a Csomád-Bálványos Közösségközi Fejlesztési Egyesület, illetve a Hargita Közösségközi Fejlesztési Társulás (Hargita és Kovászna megye) az ITI Nagyernye-Gernyeszeg részére a Nagyernye-Gernyeszeg Közösségi Fejlesztési  Társulás (Maros megye), illetve a Fogaras Vidéke Turisztikai Népszerűsítési és Fenntartható Fejlesztési Regionális Központ és Közösségközi Fejlesztési Egyesület, továbbá a Monte Fogaras-Bîlea-Capra Közösségközi Fejlesztési Egyesület (Brassó, Szeben, Vâlcea és  Argeș megye).

A törvénybe foglaltakról Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója úgy fogalmazott:  „Annak köszönhetően, hogy eredményesek voltunk a Regionális Operatív Program lebonyolításában mind a 2014-2020-es, mind pedig a 2007-2013-as időszakban, de a program vissza nem térítendő alapjai haszonélvezőinek, illetve a hatóságok és a magán szféra pályázóinak igénylésére is, 2020-ban az Európai Alapok Minisztériuma a ROP alapjaiból származó vissza nem térítendő támogatási forráskezelés decentralizációjára vonatkozó projektet kezdeményezett, megerősítette a regionális fejlesztési ügynökségek hatásköreit és szerepkörét.  A törvény értelmében, a romániai fejlesztési régiókban működő nyolc regionális fejlesztési ügynökség menedzsment hatóság szerepet és hatásköröket kap, így a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium (amely a ROP jelenlegi menedzsment hatósága) operatív koordinációs szerepet tölt majd be egy minisztériumi szaktestület révén. Már 2020 nyarán hozzáláttunk a 2021-2027-es ROP formai és tartalmi kidolgozásához, mostanáig pedig sikerült beazonosítanunk a támogatási szükségleteket, a szükséges költségvetést, elküldtük a második munkapéldányt, illetve több rendben tárgyaltunk az Európai Bizottság képviselőivel a dokumentum tökéletesítésére. Célunk az, hogy a régió hat megyéjében európai alapokat szerezzünk a szükséges befektetésekre, a köz- és privátszféra kezdeményezéseire egyaránt, ugyanakkor szem előtt tartsuk az Európai Bizottság által meghatározott prioritások célját is, a fejlesztés és innováció irányainak tekintetében.”  

A törvény megoldásokat nyújt az eljárások egyszerűsítésének igényére, és hatékonyabban szabályozza a ROP menedzsment hatóságának szerepkörért. A következő, 2021-2027-es pénzügyi programozási időszakban a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség hatékonyan kezeli a regionális szinten a közúti, szociális, egyészségügyi, oktatási, a vállalkozói közeg, de a városi és regionális infrastruktúra fejlesztését tartalmazó projektportfóliót.  Ugyanakkor a finanszírozott projektek pályázati útmutatóinak kidolgozását, de a megvalósítás, monitorozás és kifizetés tevékenységeinek koordinációját is a regionális fejlesztési ügynökségek látják el, amelyek az egyes régiók igényeihez mért Regionális Operatív Program működtetését javasolják és irányítják.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség véglegesítette a Központi Fejlesztési Régió 2021-2027-es időszakra vonatkozó Regionális Operatív Programjának második tervezetét, amelyben az Európai Bizottságtól közel 1,4 milliárd eurót igényel a Központi Régió számára a 2021-2027-es periódusra. A dokumentum ezen újabb változatába, – amelyet regionális és országos szinten is kielemeznek, majd ez alapján tárgyalnak az Európai Bizottsággal – új befektetési prioritások is bekerültek az előző változathoz képest, és pontosabban meghatározták benne a befektetések különböző területeit. A Központi Fejlesztési Régió új Regionális Operatív Programja pénzügyi támogatást nyújt a városi és municípiumi helyhatóságok által benyújtott fejlesztési és korszerűsítési tervekre, és a magánszféra projektjeire is.  Vidéki környezetben az üdülő- és gyógyturizmus fejlesztési projektjeit támogatja, de azokat a befektetéseket is, amelyek az oktatási felzárkózást és a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést segítik elő. A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján érhető el: http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/.

Az Erdélyi-középhegység térségének ITI-tevékenységét bonyolító Mócvidék Közösségközi Fejlesztési Egyesület (amely Arad, Bihar, Fehér, Hunyad és Kolozs megyei településeket tömörít) a Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinálja, a törvény legutóbbi módosításai szerint. A Decentralizáció Országos Kísérleti Programjában a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség az említett három ITI-térség tevékenységét és projektmegvalósításait irányítja majd, ezek saját költségvetéssel rendelkeznek, amelyet az illető térségekhez tartozó megyék területe, lakosságszáma és településszáma függvényében határoznak meg.

A román nyelvű ismertető linkje: http://www.adrcentru.ro/comunicare/adr-centru-fonduri-nerambursabile/