Aprobarea Planului de Comunicare Regional al Organismului Intermediar pentru implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Centru

In cadrul sedintei Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru, care a avut loc in data de 19 august 2008 la Alba Iulia, reprezentantii celor sase judete din Regiune au aprobat, in unanimitate, Planul de Comunicare Regional al OI din cadrul ADR Centru pentru Programul Operational Regional REGIO 2007-2013 (denumit in continuare Plan de Comunicare). Acest document stabileste liniile strategice pentru masurile de informare si publicitate care pot asigura o buna cunoastere, in randul grupurilor tinta, despre Programul „Regio” si despre contributia Uniunii Europene la dezvoltarea Romaniei.

Acest Plan de comunicare a aparut deoarece s-a impus necesitatea unei abordari strategice a comunicarii pentru POR, datorita conexiunii stranse dintre succesul politicilor de dezvoltare si un sistem de masuri de informare si publicitate eficient si coerent. Aceste masuri trebuie sa reflecte continutul activitatilor derulate prin intermediul POR si trebuie sa garanteze un grad inalt de transparenta in utilizarea fondurilor.

Planul de comunicare al OI din cadrul ADR Centru pentru POR 2007- 2013 a fost conceput in concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale, elaborata de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Directia generala din Ministerul Economiei si Finantelor care coordoneaza gestionarea si implementarea Instrumentelor Structurale in Romania, conform Hotararii de Guvern nr. 497/2004, amendata de Hotararea de Guvern nr. 128/2006, cu regulamentele europene cu privire la activitatile de informare si publicitate in domeniul fondurilor comunitare, precum si cu respectarea regulilor Manualului de Proceduri Interne de Informare si publicitate, respectiv a Manualului de Identitate Vizuala POR.
Prin Acordul Cadru de Implementare al POR 2007-2013 incheiat intre AM POR si ADR Centru rezulta ca una din responsabilitatiile Organismului Intermediar din ADR Centru este de a contribui la elaborarea Planului de Comunicare al POR 2007-2013 si pentru a asigura implementarea la nivel regional a activitatilor prevazute in acesta. In acest sens, ADR Centru va elabora, in baza Planului de Comunicare al POR, Planul de Comunicare al POR pentru Regiunea Centru si va raporta periodic progresul inregistrat in implementarea acestuia (art. 23 pct.29 si art. 28 pct.39 – Acord Cadru de Implementare a POR 2007-2013). Serviciul responsabil de elaborarea, implementarea si raportarea asupra Planului de Comunicare la nivelul Regiunii Centru este Serviciul Relatii Publice si Marketing.

Planul de comunicare al POR la nivelul Regiunii Centru stabileste liniile strategice pentru masurile de informare si publicitate pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 si este complementar Planului de comunicare al Autoritatii de Management. Toate activitatile importante si evenimentele majore in implementarea POR, organizate la nivel national se regasesc in activitati similare organizate si la nivel regional.

Planul de comunicare al POR la nivelul Regiunii Centru este elaborat de catre expertii relatii publice si marketing din cadrul ADR Centru prin consultarea cu Organismul Intermediar si birourile judetene din cadrul ADR Centru. Intocmit la inceputul perioadei de finantare comunitare, planul de comunicare este actualizat anual in urma necesitatilor ce reies din cercetarile efectuate si rapoartele anuale ale Programului Operational Regional 2007-2013. Planul de comunicare are la baza elaborarii sale interpretari ale cercetarilor sociologice si ale statisticilor elaborate la nivel national si regional de variate institutii de profil, pe parcusul perioadei 2005-2006. In urma evidentierii necesitatilor de informare la nivelul publicului general, al potentialilor beneficiari, beneficiari si ale publicului intern, au fost propuse actiuni, mesaje si materiale de comunicare care sa promoveze transparent egalitatea de sanse in asistenta nerambursabila oferita de catre Uniunea Europeana pentru coeziune economico-sociala si pentru eliminarea disparitatilor dintre regiuni. Structurarea planului de comunicare a tinut cont de cerintele mentionate in documentele relevante din legislatia comunitara si nationala.

Planul de comunicare al POR de la nivelul ADR Centru a fost adus la cunostinta AM POR, revizuit cotinuu in urma comentariilor sau observatiilor primite din partea AM POR si in concordanta cu prevederile regulamentelor Comisiei Europene. Acest document stabileste obiectivele pe care le urmareste, propune masuri si activitati de atingere a acestor obiective prin actiuni de informare, respectiv publicitate, propune produse de informare si estimeaza rezultate. Prin Planul de comunicare sunt precizate grupurile tinta vizate pentru activitatea de informare si publicitate, este prevazuta o perioada de implementare in timp, sunt precizati indicatori de evaluare a activitatilor si rezulatelor si este estimat un buget necesar. La momentul actual, Planul de comunicare de la nivelul ADR Centru elaborat specific pe POR, este adaptat Regiunii Centru, tine seama si este in relatie cu strategiile de comunicare dezvoltate de catre Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional si respecta structura planului de comunicare prevazut in Regulamentul CE 1828/2006. Ultima varianta a planulului de comunicare regional a fost avizata de directorul OI, aprobata de directorul general al ADR Centru si avizata de AM POR.

Planul de comunicare pentru Programul „Regio”, aplicabil in Regiunea Centru, aprobat de catre CDR Centru, este disponibil si pe site-ul www.adrcentru.ro, sectiunea „Comunicare/ Strategie”.

Alba Iulia
26.08.2008