Az európai alapokból támogatott jelenlegi projektek alapként szolgálnak az új pályázatokhoz, amelyeket a Központi Regionális Fejlesztési Régió a 2021-2027-es Regionális Operatív Program keretében bonyolít

A Központi Régió helyi közigazgatási dolgozóinak szánt legfontosabb munkatalálkozót szervezte meg ma, Gyulafehérváron a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség. Az eseményen 35 résztvevő volt jelen, legfontosabb témája pedig a 2014-2020-as időszak Regionális Operatív Programja gyakorlatba ültetésének jelenlegi stádiuma, illetve annak elemzése, hogy miként készíthetők elő azok a projektek, amelyek a következő, 2021-2027-es időszakban nyerhetnek támogatást. Ebben a vonatkozásban kerültek terítékre olyan fontos témák, amelyeknek jelentőségük van a regionális fejlesztés folyamatában.

A beszélgetések egy regionális fórum, a Központi Régió Fejlesztési Tanácsában kerültek napirendre, amelynek keretében a Központi Régió megyei jogú és kisvárosainak, községeinek képviselői azt elemezték ki, hogy miként készülhet fel régiónk azoknak az európai uniós alapoknak a lehívására, amelyek a következő években lesznek elérhetőek.

A több mint háromórás munkatalálkozón a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szakértői bemutatták a résztvevőknek a 2014-2020-as időszak REGIO Programja megvalósításának jelenlegi helyzetét a Központi Régióban. Mostanáig a program keretében 66 pályázati kiírást hirdettek meg a Központi Régióban – ezek közül 64 zárt, 2 pedig nyitott pályázat volt. A 2014-2020-es ROP keretében 2020. július 1-jéig 2.293 támogatási kérelem érkezett, az igényelt összegek pedig összeségükben meghaladják a 3 milliárd eurót, miközben az ezekre elkülönített regionális keret 800 millió euró, ez a tény pedig a vissza nem térítendő uniós alapok iránti fokozott érdeklődést bizonyítja. A benyújtott pályázatok közül 411 az elbírálás folyamatában, 1100 projekt pedig – amelynek összértéke meghaladja az 1,6 milliárd eurót – a szerződéskötés, illetve az előszerződés fázisában van.

„A fejlesztési tanácsban résztvevő partnereinknek bemutattuk, hogyan zajlik jelenleg a 2014-2020-as időszak REGIO Programja. Sikeresen, közös erővel léptünk túl az utóbbi másfél év világjárvány hozta akadályain. Az uniós projektek megvalósítása nem állt le, bár egy-egy szektorban nehézségekkel is szembesültünk, hiszen a tavaly volt néhány olyan hónap, amelyben a pályázók egy része nem dolgozhatott teljes erőbevetéssel, idén pedig megnőtt egy-egy nyersanyag, illetve felhasznált anyag ára. Sikerült teljesítenünk kitűzött céljainkat, és ezek megvalósítási módozatait be is mutattuk. Pontokba szedve kielemeztük a munkafolyamatban lévő projekteket, és arra a következtetésre jutottunk, hogy minden előfeltétele megvan annak, hogy a régió fejlesztési projektjei révén 2023-ig meghaladjuk az alapok lehívásának 1,3 milliárd eurós keretét. Idén a Központi Régióban a lehívás megcélzott összege 120 millió euró, ennek forrása pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap” nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Ugyanakkor a munkatalálkozó résztvevői kielemezték a 2021-2027-as időszak finanszírozási programjai előkészítésének folyamatát is. Július elején léptek érvénybe ugyanis azok az európai szabályozások, amelyek az Európai Unió kohéziós politikájára vonatkozó törvénycsomagot tartalmazzák a következő támogatási időszakra. Ezzel összhangban, a Központi Régió Fejlesztési Tanácsnak tagjai egyeztettek azokról a prioritásokról is, amelyeket a 2021-2027-es időszak Regionális Operatív Programja foglal magába, hiszen a program menedzsment hatósági szerepét a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség látja majd el.

Az elemzés a régióban finanszírozott valamennyi eddigi program áttekintésén alapult, ami több mint 5.450 leszerződött támogatást jelent 2015-től az idei év első trimeszteréig, és tartalmazza valamennyi operatív programot, amelynek forrásait három európai alap képezi: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDR), a Kohéziós Alap (FC), illetve az Európai Szociális Alap (FSE). A projektek összértéke több mint 32,5 milliárd lej.

„A találkozón a jövőbeli támogatási kérelmek kérdéskörét is érintettük, amelyeknek a jelenlegi projektek eddigi megvalósításaira kell alapulniuk. Az ütemezést illetően széles partnerségi keretben dolgoztuk ki mind a 2021-2027-es Regionális Fejlesztési Tervet, mind pedig a Régió Ésszerű Fejlesztési Stratégiájának áttekintett változatát ugyanarra az időszakra. Így megteremtettük az alapot arra, hogy pontosan meghatározzuk a 2021-2027-es Regionális Operatív Programba foglalt prioritásainkat, hiszen a programot menedzsment hatóságként fogjuk irányítani. Ezek a prioritások egybehangzanak a regionális szükségletekkel, és az is egyértelmű, hogy a jelenlegi forráslehívás befolyásolja majd azt, a több mint 1,4 milliárd eurós költségvetési keretet, amelyet beruházásokra szándékozunk fordítani a Központi Régióban a 2021-2027-es Regionális Operatív Program alapjaiból” tette hozzá Simion Crețu.

További információk:
Központi Régió Fejlesztési Tanácsnak 2021. július 16-i gyűlésén, amelyet fizikai jelenléttel tartottak meg a gyulafehérvári Allegria szállodában, elfogadták a fórum határozattervezeteit is, amelyek egyfelől pénzügyi forráskiegészítési javaslatra vonatkoztak két olyan projekt esetében, amely a 2014-2020-as Regionális Operatív Program 7.1-es beruházási prioritásait jelentik, nevezetesen a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. Másfelől jóváhagyták a 8-as számú Europe Direct (ED) Központ partnerségi keretegyezményét, illetve a Központi Régió EUROPE DIRECT Központjának 8/2021-es számú specifikus támogatási egyezményét, továbbá szavatolták a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételét az InnovaSPA és BIO4ECO projektekben, amelyeket az Interreg Europe Programjának ötödik kiírására nyújtottak be támogatásra.
„Összességében a munkatalálkozón arra a következtetésre jutottunk, hogy figyelemmel kell követnünk valamennyi projekt szerződésben leírtak szerinti lebonyolítását, hogy ezek időben megvalósuljanak, mi pedig segíteni fogjuk a pályázókat abban, hogy megoldják vagy elhárítsák a lehető legtöbb olyan akadályt, ami az európai uniós forráslehívás útjába gördülhet, hogy minél hatékonyabban használjuk fel azokat a közpénzeket, amelyek rendelkezésünkre állnak” – tette hozzá a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója

A román nyelvű ismertető linkje: http://regio-adrcentru.ro/reuniune-lucru/