Viitorul Regiunii Centru – discutat de reprezentanții celor șase județe la Muzeul Astra din Sibiu

În data de 23 martie 2022, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) din Regiunea Centru se reunesc din nou, față în față, într-o ședință de lucru organizată de ADR Centru, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu și al Muzeului ASTRA. Vor fi analizate activitățile și oportunitățile de dezvoltare pentru cele șase județe ce fac parte din regiunea noastră. Întâlnirea de lucru are loc după ridicarea restricțiilor din timpul pandemiei, în contextul progresului realizat de ADR Centru în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027, precum și din perspectiva preluării și derulării, a trei componente de finanțare prin PNRR.

Reuniunea de lucru are loc la Sala Auditorium a Complexului Național Muzeal ASTRA Sibiu, începând cu ora 11.00, fiind invitați să participe la ședință președinții celor șase consilii județene din regiune, alături de primarii celor șase municipii reședință de județ, precum și reprezentanții desemnați ai orașelor și comunelor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Temele abordate în cadrul ședinței vizează, în principal, stadiul implementării celor peste 1.100 proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, din care peste 450 contracte de finanțare sunt gestionate de autoritățile administrației publice locale și investițiile sunt în derulare la nivel regional.

”Pentru a ne atinge țintele de absorbție pentru acest program de finanțare, POR 2014-2020, este foarte important să stabilim cu membrii CDR Centru pașii concreți pe care îi avem de realizat în următorii doi ani. Asta deoarece comunitățile locale sunt beneficiare a mai mult de trei pătrimi din bugetul de fonduri europene nerambursabile alocat prin program, iar situația actuală din țara noastră indică dezechilibre economico-sociale destul de grave. În același timp, este important să prezentăm forului decizional regional, care este progresul făcut și perspectivele de finanțare prin viitorul POR 2021-2027, pe care o să îl gestionăm direct la nivel regional. O parte din membrii CDR Centru vor activa și în forul decizional care va stabilii direcțiile de dezvoltare și finanțare ale regiunii. De aceea sunt importante schimbul de informații și corelarea tuturor oportunităților de finanțare. Iar despre un astfel de aspect vom discuta pe tema celor trei componente pe care o să le gestionăm din PNRR. Vom vedea de ce sprijin este nevoie pentru a ne atinge obiectivele regionale de absorbție și de accesare a viitoarelor fonduri. Desigur, în cadrul întâlnirii vom aborda și alte teme de interes, precum și cele mai bune posibilități de informare a cetățenilor privind activitatea noastră, a tuturor, pentru definirea unui viitor mai bun”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Ședința va începe cu alegerea noului președinte și vicepreședinte al CDR Centru. Conform deciziilor membrilor CDR Centru adoptate în ședințe anterioare, s-a stabilit ca președinții a câte două județe să asigure, prin rotație, într-o perioadă de doi ani conducerea CDR Centru, configurația prevăzută fiind județul Sibiu cu județul Covasna, județul Brașov cu județul Harghita și județul Alba cu județul Mureș. În acest context, se propune ca actuala conducere a CDR, reprezentată de către președinții Consiliilor Județene Harghita și Brașov, să fie preluată de către președinții Consiliilor Județene Mureș și Alba.

Ordinea de zi a întâlnirii de lucru, propune membrilor prezenți, prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2021, precum și a Planului de lucru al ADR Centru pentru anul 2022. Se vor discuta, de asemenea, aspecte financiare privind activitatea ADR Centru pe anul 2021 și pentru perioada 2022-2024.

Deoarece Programul Operațional Regional (POR/REGIO) 2014-2020 a intrat în ultima parte a implementării sale, iar termenul maxim de finalizare a proiectelor din punct de vedere tehnic și financiar este data de 31 decembrie 2023, în această ședință a CDR Centru se vor discuta problemele existente la nivel local și se vor identifica soluțiile potrivite pentru implementarea și finalizarea la timp a proiectelor.

Experții ADR Centru vor prezenta membrilor CDR Centru, informări privind stadiul elaborării Programului Operațional Regional Centru 2021-2027, ce are un buget alocat de peste 1,38 miliarde euro din surse europene. Vor fi analizate aspecte legate de gestionarea și implementarea acestui Program la nivelul Regiunii Centru, precum și informații privind constituirea și responsabilitățile Comitetului de Monitorizare pentru POR Centru 2021-2027. CMPOR Centru va fi forul decizional privind implementarea programului în regiunea noastră și membrii acestui organism se vor întruni anual, cu scopul de a urmări atingerea obiectivelor programului. CMPOR Centru va fi format din reprezentanții CDR Centru și ai autorităților publice locale și județene urbane, incluzând și parteneri economici și sociali, reprezentanții societății civile și ai organizațiilor de cercetare, inclusiv ai universităților din regiune.

Agenda ședinței de lucru mai cuprinde o informare privind Planul Național pentru Redresare și Reziliență și activitățile delegate către ADR Centru, pe domeniile social, educație și sănătate; precum și o informare referitoare la implementarea OUG 88/2020 prin care se acordă sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.

În partea a doua a întâlnirii se vor prezenta activitățile prevăzute pentru informarea și implicarea cetățenilor în activități europene, prin proiectul Europe Direct Regiunea Centru, urmând ca membrii CDR Centru să analizeze participarea ADR Centru ca partener în trei proiecte europene. Este vorba despre realizarea unui Ecosistem de accelerare în Europa pentru schimbul de bune practici; despre proiectul RO-MD-DE: pentru Conectarea companiilor în scopul creșterii exporturilor în turism; precum și despre proiectul privind Dezvoltarea sustenabilă a capacității în turismul rural.

Materialele pentru această ședință a CDR Centru se regăsesc pe pagina www.adrcentru.ro, secțiunea ”Despre noi”.