Consorțiul Regional de Inovare al Regiunii Centru s-a reunit în prima ședință de lucru a acestui an

Peste 30 de persoane au participat la sfârșitul săptămânii trecute la întâlnirea în format hibrid a membrilor Consorțiului Regional de Inovare (CRI) al Regiunii Centru. Convocarea a fost făcută de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de organizație coordonatoare a  CRI Centru, iar tema întâlnirii a cuprins prezentarea și dezbaterea a două Rapoarte de activitate în domeniu și de a analiza oportunitățile de finanțare a cercetării, dezvoltării și inovării, pentru creșterea competitivității regionale.

CRI Centru reprezintă principala structură partenerială regională orientată spre elaborarea și monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS3) a Regiunii Centru, elaborată  de ADR Centru. Misiunea CRI este de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere prin facilitarea valorificării sinergiilor regionale în domeniul Cercetare – Dezvoltare – Inovare și prin întărirea legăturii dintre sectorul Cercetare – Dezvoltare – Inovare și antreprenoriat.

Discuțiile din cursul sesiunii de lucru desfășurată în format fizic la sediul ADR Centru din Alba – precum și pe o platformă online dedicată – s-au axat pe analiza a două rapoarte aferente anului 2021. Primul dintre acestea a sintetizat activitatea CRI Centru pentru anul trecut, în vederea aprobării acestui document de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru, iar al doilea s-a referit la stadiul implementării RIS3 Centru. Au fost analizate stadiul depunerii și contractării de proiecte pe Axa Prioritară 1 în Regiunea Centru și s-au căutat soluții pentru încurajarea mediului de afaceri să investească în cercetare și inovare precum și să preia rezultatele CDI în procese de producție, în produse și în servicii. De asemenea, au fost expuse pe larg viitoarele priorități de finanțare disponibile în cadrul Programului Operațional Regional al Regiunii Centru 2021 – 2027, acordând atenție sporită aspectelor relevante din cadrul Priorității 1 – Componenta de CDI și Priorității 2 –Digitalizare. Acestea sunt cuprinse în versiunea transmisă la Comisia Europeană a programului, care poate fi consultată pe pagina web a ADR Centru (http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/).  Stadiul pregătirii ghidurilor solicitantului și calendarul estimat al lansării apelurilor au suscitat în mod deosebit interesul participanților la aceste discuții, cu atât mai mult cu cât primele lansări de cereri de proiecte pe acest domeniu sunt estimate pentru ultimul trimestru al acestui an. Ținând cont de aceste aspecte, în cadrul reuniunii tehnice a CRI Centru, reprezentanții ADR Centru au inițiat formarea unor grupuri de lucru tehnice în vederea elaborării ghidurilor de finanțare aferente obiectivelor de interes cu relevanță pentru membrii consorțiului.

”În perioada 2014-2020 am constatat un apetit relativ scăzut de finanțare pentru întărirea legăturii dintre sectorul Cercetare–Dezvoltare–Inovare și mediul antreprenorial, poate și din cauza crizelor care ne-au afectat pe toți în ultimii ani. Acest lucru trebuie să se schimbe, deoarece apelurile de proiecte din perioada de programare 2021-2027 sunt centrate pe conceptul de inovare, iar resursele financiare alocate sunt de aproximativ zece ori mai mari. Noi am organizat această sesiune de lucru a CRI Centru pentru a sublinia, pe de o parte, rolul pe care îl avem în procesul de descoperire antreprenorială la nivelul Regiunii Centru și, pe de altă parte, pentru a stimula inițiativele și de a genera proiecte destinate implementării Strategiei de Specializare Inteligentă în regiunea noastră. Acum ne preocupă configurarea optimă a condițiilor de finanțare, respectând limitele regulamentelor europene, prin participarea tuturor părților interesate din regiune”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Informații de background

Conceptul de dezvoltare regională presupune impulsionarea și diversificarea activităților economice, atragerea de cât mai multe investiții în sectorul privat, reducerea șomajului și îmbunătățirea nivelului de trai. Domeniile vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea întreprinderilor, piața forței de muncă, atragerea investițiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului IMM-urilor, îmbunătățirea infrastructurii, calitatea mediului înconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, educație, învățământ, cultură. Din acest punct de vedere, CRI Centru acționează ca o platformă permanentă de dialog între cele patru mari categorii de actori regionali – autorități și instituții publice, entități de cercetare–dezvoltare–inovare și universități, antreprenori și societatea civilă – asigurând reprezentarea echilibrată a părților implicate în procesul de descoperire antreprenorială. De asemenea, CRI Centru acționează ca o structură participativă, menită să faciliteze implicarea actorilor regionali, să întărească coeziunea regională a actorilor implicați şi să accentueze capacitatea transformativă a acestora, prin identificarea de soluții optime în domeniile supuse dezbaterii, transferul de cunoaștere, asumarea rezultatelor în urma unui proces de negociere, implicarea în acțiuni subsecvente.