Consultare publică pentru Ghidul specific aferent Priorității de Investiții 3.1 C – Iluminat public