Contracte de finantare semnate pentru dezvoltare urbana si pentru domeniul social