Corrigendum 2 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Intervenției 6.1.1 – Învățământul antepreșcolar și preșcolar