ERATĂ la Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă.