ERATĂ pentru Capitolul 5 Condiții de eligibilitate la Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 8.2

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a publicat o ERATĂ pentru renumerotarea secțiunilor din cadrul capitolului 5 Condiții de eligibilitate a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 8.2 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru.  Mai multe detalii aici…