Evenimente de informare privind lansarea Programului Transnațional Dunărea 2014-2020

In contextul lansării celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact, continua seria de evenimente de informare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte.

In Regiunea Centru, evenimentul va avea loc in 15 martie la Brașov, Hotel Ambient. Alte evenimente vor avea loc, după cum urmează: 7 martie (Oradea, Hotel Astoria), 22 martie (Craiova, Hotel Plaza) și 11 aprilie (Galați, Hotel Viva). Evenimentul din 11 aprilie este dedicat organizațiilor interesate să facă parte dintr-o Grupare Europeană de Cooperare Teritorială (GECT), potențial beneficiar al cooperării transnaționale. GECT reprezintă în sensul legislației naționale, persoana juridică de drept privat, non profit, cu patrimoniu propriu și având sediul pe teritoriul unui stat membru UE. Aceasta își desfășoară activități de interes public prin care este facilitată cooperare teritorială și se constituie pe teritoriul României sau prin asocierea unor entități eligibile din cel puțin două state dintre care cel puțin unul având statut de stat membru UE .

Cel de-al doilea apel de proiecte se va desfășura în primul semestru al anului 2017, va avea un buget de aproximativ 60 mil euro, fiind finanțat din FEDR, IPA și ENI, condițiile specifice urmând a fi prezentate în cadrul evenimentelor. Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 susţine integrarea politicilor din domeniile selectate (inovare şi responsabilitate socială, mediu şi cultură, conectivitate şi responsabilitate energetică, guvernanţă) în macroregiunea Dunării prin proiecte având un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile comunitare comune şi în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de participare indicând evenimentul la care se doreşte înscrierea. Vă rugăm să transmiteți formularele la adresa de email: dunarea@experttours.ro.

07.03.2017