Facilitati pentru IMM din Regiunea Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru anunta potentialii beneficiari de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional ca Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului a emis Ordinul 1.726/15 iunie 2010, care se constituie in anexa la Ordinul MDLPL nr 155/2008, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, pentru sprijinirea devoltarii microintreprinderilor.

Astfel, prin acest nou ordin se modifica Art. 7, alin. 1, lit. c) din Ordinul 155/2008, noua forma a prevederii fiind: “c) – sa fi desfasurat activitate economica pe o perioada de cel putin un an fiscal si sa fi obtinut profit, sau profit din exploatare din activitatea desfasurata in ultimul an inainte de data depunerii cererii de finantare”. Tot prin Ordinul 1.726/2010, MDRT modifica si articolul 17 al vechiului ordin, in sensul: “Art. 17 – Cheltuielile eligibile aferente proiectelor de investitie sunt rambursate in proportie de 100% din fonduri publice, numai pentru contractele de finantare incheiate dupa intrarea in vigoare a ordinului”.

Ordinul MDRT nr. 1.726/15.06.2010 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413, din 21 iunie 2010, ceea ce inseamna ca noile prevederi vor intra in vigoare incepand cu data de 12 iulie 2010. Practic, prin aceste modificari, noile contracte semnate pentru finantarea IMM care au depus cereri de finantare in cadrul DMI 4.3 al programului REGIO – pentru “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” – vor beneficia de finantare de 100% pentru proiectele respective. In plus, se relaxeaza si conditiile de eligibilitate pentru aceste microintreprinderi. Cu toate acestea, la nivelul Regiunii Centru, suma nerambursabila solicitata prin proiectele deja depuse in cadrul acestui domeniu de finantare depaseste cu aproape 12 milioane euro alocarea financiara pentru perioada 2007-2013, lucru care indica interesul crescut al micilor firme din regiune pentru a accesa fonduri europene.

Pe de alta parte, din dorinta de a sustine dezvoltarea sectorului privat, un comunicat al BRD anunta ca, pe langa creditele EUROBRD dedicate sustinerii proiectelor cu componenta de fonduri europene nerambursabile, banca a adaugat in oferta sa de creditare destinata intreprinderilor mici si mijlocii noi credite pentru cofinantarea investitiilor cu sursa nerambursabila acordata de Ministerul Finantelor Publice (MFP), sub forma de ajutor de minimis, informeaza site-ul BankingNews.ro.

Astfel, BRD a gandit un mecanism care include credite pentru prefinantare, cofinantare si linie de credit, cu structuri de cost si garantii avantajoase si flexibile, pentru a veni in intampinarea diverselor necesitati financiare ale unor IMM care au obtinut acordul pentru ajutorul de minimis. Produsele promovate de BRD in aceasta campanie sunt creditul punte, care acopera pana la 100% din valoarea ajutorului de minimis aprobat de MFP si se acorda in lei, pe o perioada de maximum 2 ani; creditul de investitii, care acopera pana la 75% din suma ce reprezinta diferenta dintre valoarea totala a proiectului si valoarea ajutorului de minimis aprobat, credit acordat in lei, pe o perioada de pana la 10 ani; linia de credit care asigura finantarea necesarului de trezorerie generat ca urmare a finalizarii proiectului de investitii cu componenta ajutor de minimis. Aceasta se acorda in lei, pe o perioada de maximum 12 luni, cu posibilitate de prelungire.

Pentru intreprinderile mici si mijlocii valoarea ajutorului de minimis nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 euro, indiferent de domeniul de activitate, limitat insa la 100.000 euro pentru IMM din transportul rutier. Acest ajutor se acorda respectand regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 si Hotararea de Guvern nr. 1.164/2007.