Fonduri nerambursabile pentru proiecte de promovare a potentialului turistic

In data de 14.12.2009 a fost publicat Ghidul solicitantului pentru Operatiunea “Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specific” din cadrul Domeniului major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, component a Axei Prioritare 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului – a Programului Operational Regional 2007 – 2013.

Noul apel de proiecte a fost lansat, cu depunere continua, la data de 11 ianuarie 2010.
Ghidul solicitantului se adreseaza cu precadere potentialilor solicitanti de finantare nerambursabila in cadrul acestei operatiuni, respectiv: unitatilor administrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), ONG–urilor (persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial), parteneriatelor intre unitati administrativ – teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), precum si parteneriatelor intre unitati administrativ – teritoriale si ONG – uri.

In cadrul operatiunii amintite se finanteaza proiecte care vizeaza promovarea de resurse turistice, componente ale mediului natural si antropic, care, prin calitatile si specificul lor, sunt recunoscute si valorificate prin turism. Mentionam ca in momentul depunerii Cererii de finantare produsul propus pentru promovare trebuie sa fie identificat clar si sa vizeze o atractie bine localizata si conturata in spatiu, cu impact asupra unei arii mai largi decat zona specifica resursei turistice.