Capitalul românesc – invitat să facă parte din Business Advisory Group al Programului Global Gateway

Guvernul României face demersuri pentru o prezență cât mai activă a antreprenorilor români în Programul european Global Gateway, în sectoarele digital, climatic, energetic și al transporturilor și să consolideze sistemele de educație, cercetare și sănătate.

Programul european Global Gateway își propune să stimuleze legăturile inteligente, curate și sigure în sectoarele digital, climatic, energetic și al transporturilor și să consolideze sistemele de educație, cercetare și sănătate din întreaga lume.

Pentru a sprijini mobilizarea deplină a sectorului privat și pentru a maximiza impactul și eficacitatea investițiilor Global Gateway, este în curs de înființare  un grup informal de experți al Comisiei, denumit Global Gateway- Business Advisory Group. Prin intermediul acestui grup de experți, strategia Global Gateway va beneficia de perspectiva de afaceri pentru planificarea și implementarea acesteia. Misiunea grupului va fi de a asista Comisia Europeană în consolidarea cooperării privind strategia Global Gateway și punerea în aplicare cu sectorul privat european într-un mod structurat.

Grupul va oferi o platformă pentru a discuta și a colecta feedback cu privire la orientările strategice ale Global Gateway. Acesta va colecta contribuții din partea reprezentanților sectorului privat cu privire la prioritățile, activitățile, provocările și oportunitățile acestora în sectoarele și regiunile acoperite de Global Gateway și va discuta punerea în aplicare a strategiei.

Membrii vor fi organizații din sectorul privat din UE, cu sediul în statele membre ale Uniunii și sub reglementarea europeană. Organizațiile vor include companii de toate dimensiunile. Asociațiile comerciale și de întreprinderi din UE, precum și rețelele de întreprinderi înființate în UE, pot solicita, de asemenea, statutul de membru.

Cererile semnate trebuie transmise până joi, 20 aprilie 2023, la ora 14:00 cel târziu, la adresă de e-mail: ECGGBAG@ec.europa.eu