In atentia potetialilor solicitanti de finantare in cadrul Programului Operational Regional

Avand în vedere prevederile legislative cu privire la modalitatea de constituire a Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara, la solicitarea avizului Consiliului tehnico economic aferent studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, precum si la detinerea cu chirie a imobilului asupra caruia se propun lucrari de interventie, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, a transmis în data de 14 aprilie 2008, o nota de clarificare privind aceste aspecte.

In cazul domeniilor de interventie 2.1, 3.1, 3.3, 5.2, care au in categoria de solicitanti eligibili, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara, pentru depunerea unei cereri de finantare in cadrul Programului Operational Regional , aceste asociatii se vor constitui cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata. Se vor aplica prevederile art. 13 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/ 2001 cu privire la structurile de conducere ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara: „Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt conduse de un consiliu de administratie compus din reprezentanti ai unitatilor administrativ – teritoriale componente, desemnati de consiliul local sau de consiliul judetean, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, precum si la propunerea consilierilor locali sau judeteni, dupa caz. Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales cu votul majoritatii membrilor sai”.

In ceea ce priveste avizul Consiliului tehnico – economic aferent studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii, avand in vedere prevederile legale in vigoare, acest aviz va fi prezentat numai daca acesta este eliberat în baza unor reglementari interne ale autoritatilor administratiei publice locale. Atat grila de verificare a conformitatii administrative, Lista de verificare a cererii de finantare cat si opisul, se vor modifica în consecinta.

In cazul domeniului major de interventie 3.4, in situatia in care solicitantul detine cu chirie imobilul asupra caruia se propun lucrari de interventie, se pot propune spre finantare numai activitati prevazute prin art.11 al Legii nr. 50/ 1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.