Detalii privind sesiunile de informare privind Apelul 2 de proiecte aferent priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi a POR 2014-2020