Inovarea în toate domeniile socio-economice reprezintă premisa procesului de Dezvoltare Regională

Membrii Consorțiului Regional de Inovare (CRI) Centru s-au întrunit recent la sediul Consiliului Județean Brașov, în cadrul ultimei ședințe de lucru din acest an. Rolul CRI este de a acționa ca o platforma permanentă de dialog între cei patru mari actori regionali – autorități și instituții publice, entități de Cercetare-Dezvoltare-Inovare și Universități, antreprenori și societatea civilă, asigurând reprezentarea echilibrată a părților implicate în procesul de descoperire antreprenorială.

Reuniunea de lucru – la care au participat peste 50 de reprezentanți ai administrației publice, dar și ai companiilor, ai Universităților dar și ai ONG-urilor – a fost condusă de domnul Simion Crețu, Director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, în prezența Președintelui Consiliului Județean Brașov – Todorică-Constantin Șerban, a Prefectului județului Brașov – Mihai Cătălin Văsii și a Senatorului Mihail Veștea.

În această ședință a CRI Centru au fost avizate rapoartele privind activitatea CRI Centru și cel privind implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS3) la nivelul Regiunii noastre. În cadrul întâlnirii au fost dezbătute concluziile documentului de parcurs și de diagnoză (RoadMap) în domeniul planificării strategice și al serviciilor pentru inovare, întocmit de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Ulterior, a fost prezentat participanților  stadiul îndeplinirii condiției prealabile pentru punerea în aplicare a alocării financiare pentru domeniul cercetării și inovării. Pentru a demonstra alocarea transparentă a resurselor europene destinate acestui domeniu, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) va colabora cu ADR-urile din România pentru îndeplinirea tuturor condițiilor necesare atragerii acestor fonduri.

Vorbind despre importanța reuniunii de experți de la Brașov, domnul  Todorică-Constantin Șerban, președintele CJ Brașov, a precizat: „Este întotdeauna o onoare să găzduim reuniuni sub egida Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. ADR Centru înseamnă 25 ani de activitate continuă, consecventă și predictibilă în regiunea noastră, înseamnă proiecte majore și interesante pentru dezvoltarea județului Brașov și a întregii regiuni, proiecte pe care le-am implementat cu sprijinul și îndrumarea specialiștilor de la Alba Iulia. Îl felicit pe domnul director Simion Crețu, alături de întreaga echipă pentru munca desfășurată începând din 1998 și până în prezent și le mulțumesc tuturor pentru relația de parteneriat și colaborare pe care am dezvoltat-o în special în ultimii ani”.

Consorțiul Regional de Inovare Centru este un organism consultativ coordonat de ADR Centru – Romania și format din reprezentanți ai autorităților publice, universităților, clusterelor, ONG-urilor, institutelor de cercetare, entităților de transfer tehnologic și firmelor din Regiunea Centru. Ținând cont de componența CRI Centru, în cadrul întâlnirii au fost prezentate apelurile de proiecte privind susținerea inovării din cadrul Programului „Regiunea Centru” (PR Centru). Reuniunea tehnică între experți s-a încheiat cu două ateliere de lucru privind condițiile de eligibilitate pentru 2 Intervenții din cadrul PR Centru, vizând „Dezvoltarea capacităților private de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI)” și la „Trecerea de la idee la piață”.

”Am discutat cu membrii CRI Centru despre gestionarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3). Am transpus în Programul ”Regiunea Centru” obiectivele și măsurile prevăzute în acest document, armonizând cerințele europene cu nevoile regiunii. Conform viziunii propuse prin această Strategie, Regiunea Centru trebuie să-și consolideze și să-și valorifice cât mai bine potențialul de inovare. Asta înseamnă că trebuie să adoptăm acele modificări tehnologice și industriale care ne sprijină în fructificarea inteligentă și sustenabilă a specificului nostru regional. Misiunea CRI Centru este de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere, prin întărirea legăturilor dintre sectorul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare și antreprenoriat. Mai simplu spus, trebuie să creăm cele mai bune condiții pentru ca rezultatele cercetării să poată fi transpuse eficient în practică și de ele să beneficieze atât economia, în ansamblu, cât și societatea civilă”, a declarat – la încheierea ședinței Consorțiului Regional de Inovare Centru – domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Alba Iulia 23.11.2023