Instructiune privind procesul de evaluare, selecție și contractare a cererilor de finantare

In data de 16.10.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 63 referitoare la procesul de evaluare, selecție și contractare a cererilor de finanțare.