Instrucțiunea 148/09.04.2020 referitoare la verificarea unor criterii de eligibilitate aplicabile Axei prioritare 2 a POR 2014-2020, în contextul stării de urgență