Instructiunea Nr. 19954/20.11.2014 privind indeplinirea indicatorilor (realizare/rezultat) pentru contractele de finantare din cadrul Axei prioritare 1, POS CCE – beneficiari privati

 Avand in vedere ca in perioada de timp scursa de la momentul depunerii cererii de finantare pana la momentul semnarii contractului de finantare au intervenit modificari tehnice si financiare care au afectat beneficiarii privati ai finantarilor nerambursabile acordate prin Axa Prioritara 1 POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” a emis Instrucţiunea Nr. 19954/20.11.2014.