Machete editabile privind identitatea vizuală a POR 2014-2020

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, ADR Centru a pregătit machetele în format editabil ale principalelor materiale de informare și promovare. De asemenea, tot în cadrul secțiunii Comunicare-Identitate Vizuală este disponibilă în format Power Point o prezentare asupra MIV 2014-2020, în care sunt subliniate diferențele care au apărut în ceea ce privește Identitatea Vizuală față de vechea perioadă de programare, materialele de identitate vizuală ce trebuie realizate în mod obligatoriu de beneficiari în funcție de Prioritatea și de Domeniul de Investiții, precum și metodologia de avizare a materialelor de informare și publicitate.
Manualul de Identitate Vizuala (MIV) a POR 2014-2020 contine un sistem de instructiuni, reguli si recomandari de aplicare a elementelor de identitate vizuala: logo-uri, slogan, culori acceptate, fonturi etc, cu scopul de a asigura coerenta si dezvoltarea armonioasa in timp a imaginii Programului Operational Regional 2014-2020.
Beneficiarii proiectelor finantate prin POR 2014-2020 au obligatia de a realiza toate materialele de informare si publicitate pe care le-au prevazut in Cererea de Finantare. Neindeplinirea acestor obligatii are drept consecinta pierderea fondurilor alocate pentru informare si comunicare, precum si aplicarea unor sanctiuni.
Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze pentru toate materialele de informare si publicitate realizate in cadrul proiectelor finantate prin POR 2014-2020, indicatiile tehnice din MIV al POR 2014-2020. Prin materiale de informare se intelege: anunturi/ comunicate de presa, fluturasi, pliante, brosuri, afise, bannere, website-uri, newslettere, spoturi radio-TV, insertiii in presa scrisa, standuri expozitionale, autocolante, materiale promotionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul si rezultatele acestuia.
Beneficiarii au obligatia sa transmita catre ADR Centru pentru avizare toate materialele de informare si publicitate pe care le au prevazute in Cererea de Finantare cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora.