NOTA catre solicitantii de finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013 cu privire la aplicarea prevederilor art. 55 alin (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/ 2006

Regulamentul Consiliului nr. 1341/ 2008 pentru amendarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind stabilirea prevederilor generale referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, stabileste ca prevederile art. 55 alin. (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 cu privire la proiecte generatoare de venit (calculul cheltuielilor eligibile pentru acest tip de proiecte) se aplica numai pentru proiectele cofinantate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala sau Fondul de Coeziune a caror valoare totala depaseste 1.000.000 Euro.