Nota privind Anexa 1.2 Finantarea proiectului la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de Interventie 4.3