Obligatiile beneficiarilor de fonduri nerambursabile privind activitatile de informare si publicitate a proiectelor

Toti beneficiarii de fonduri nerambursabile au obligatia, in momentul semnarii unui contract de finantare nerambursabila, sa realizeze o suita de activitati de informare a cetatenilor. Prin Ordinul 2476/19.03.2018, emis de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, au fost aduse o serie de modificari pentru contractele care se afla deja in implementare, dar si pentru cele se vor semna, referitoare la obligativitatea acestor actiuni de comunicare. Pentru realizarea activitatilor obligatorii, fiecare proiect are un buget alocat din fondurile nerambursabile pentru masurile de informare si publicitate.

Dupa semnarea unui contract de finantare fiecare beneficiar de fonduri europene are obligatia de a publica un comunicat de presa prin care informeaza cetatenii ca acest proiect se lanseaza si se va finanta prin programele europene. Ordinul 2476/2018 precizeaza insa ca acest comunicat se va publica in mediul on-line, fiind pastrat pe website timp de trei zile, cu trimitere din prima pagina catre pagina ce contine pe larg informatiile despre proiect, respectiv titlu proiect, programul de finantare, sumele alocate, cine e beneficiarul, scopul si obiectivele proiectului, dar si logo-urile obligatorii, respectiv siglele Uniunii Europene, a Guvernului Romaniei, a programului REGIO 2014-2020 si a Instrumentelor Structurale 2014-2020. Acelasi comunicat, in aceleasi conditii, dar care trebuie sa contina suplimentar si informatii legate de impactul proiectului, respectiv activitatile realizate si crearea de noi locuri de munca, se va publica si la finalizarea proiectului. Pentru proiectele finantate prin REGIO 2014-2020 de la nivelul Regiunii Centru, pe toate materialele va fi folosita sigla personalizata pe Regiunea Centru.

Toate proiectele finantate din fonduri nerambursabile, trebuie sa aiba cel putin un afis sau un panou temporar la sediul proiectului, amplasat vizibil pentru publicul larg, ce contine informatii legate de sumele din proiect, titlul acestuia si beneficiarul. Dupa finalizarea respectivului proiect, fiecare afis sau panou se va schimba cu o placa permanenta, care va contine informatii similare si care va ramane amplasata timp de 5 ani dupa inchiderea oficiala a POR 2014-2020, respectiv pana in 2028.

O alta obligatie a celor ce deruleaza proiecte prin fonduri Regio, este de a amplasa autocolante pe echipamentele achizitionate, cu dimensiuni diferite in functie de categoria de echipamente, care vor ramane amplasate cel putin 2 ani dupa ce proiectul s-a finalizat.

Conform aceluiasi Ordin 2476/2018, daca beneficiarul detine un website, se va publica on-line o scurta descriere a proiectului, ce va contine titlul proiectului, denumirea beneficiarului si a partenerilor (daca exista), scopul proiectului, obiectivele sale specifice, rezultatele, data de incepere, perioada de implementare, valoarea totala – defalcata in contributia UE si contributia nationala, dar si link-uri catre site-urile entitatilor ce gestioneaza fondurile.

Aveti alaturat si o prezentare .ppt cu precizarea masurilor obligatorii de informare si publicitate si cu diferentele de dimensiuni si de aplicare a acestora in functie de tipul de proiect. Pe site-ul gestionat la nivel regional de ADR Centru pentru POR 2014-2020, www.regio-adrcentru.ro, sectiunea Comunicare si Identitate vizuala, veti gasi si machetele editabile, puse la dispozitie pentru cei interesati (link http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-comunicare/2014-identitate-vizuala/).