Peste 700 de kilometri de căi rutiere se modernizează acum cu fonduri europene

Tabloul drumurilor din Regiunea Centru, reabilitate prin proiectele REGIO

Regiunea Centru este acum mult mai conectată cu Europa și aici se înregistrează condiții de trafic mult mai bune, an de an. Pe lângă drumurile e mare viteză care străbat acum județele regiunii noastre, în ultimii 15 ani s-a investit foarte mult în reabilitarea infrastructurii rutiere, atât la nivel județean și zonal, cât și în interiorul localităților urbane.

Acum, prin Programul Operațional Regional REGIO 2014-2020 – gestionat la nivel regional de ADR Centru – sunt în plin proces de modernizare peste 500 kilometri de drumuri județene, pentru care s-au investit fonduri totale de peste 270 milioane euro, prin 17 proiecte europene. La aceste investiții se adaugă mai mult de 200 km străzi urbane și spații publice de mobilitate locală, reabilitate în cadrul a 34 proiecte a căror valoare totală este peste 350 milioane euro.

Fie că este vorba de străzile și drumurile din orașe și municipii, sau de drumurile județene, obiectivul vizat de aceste proiecte este cel de a stimula mobilitatea persoanelor, mărfurilor și serviciilor în Regiunea Centru, prin conectarea infrastructurii rutiere de interes local și regional la rețeaua europeană de drumuri. Fondurile alocate prin proiectele destinate îmbunătățirii condițiilor de transport au inclus cheltuielile cu pregătirea terenurilor, respectiv obținerea, amenajarea terenului și a utilităților necesare, realizarea studiilor tehnice, obținerea de avize, proiectare, consultanță, asfaltări propriu-zise, realizarea de poduri, podețe, a elementelor de siguranță pentru pietoni și vehicule, tot ce înseamnă lucrări de construcții și organizări de șantier.

”Prin implementarea acestor proiecte, în maxim doi ani va crește cu 25% viteza de deplasare, se va îmbunătăți siguranța circulației, iar drumurile reabilitate vor facilita conexiunile dintre autostrăzi, precum și  accesul către obiectivele de interes turistic relevante la nivel regional. Aceste aspecte vor genera noi venituri locale, în special acum când, prin programul REGIO 2014-2020, se vor reabilita la nivelul regiunii noastre și 32 obiective turistice importante. Condițiile de mobilitate din ultimii doi ani valorizează mai mult interesul față de obiectivele apropiate, oamenii fiind mai puțin dispuși să facă lungi călătorii. Din acest punct de vedere regiunea noastră este mai sigură, mai potrivită și mult mai accesibilă. Pe lângă deservirea zonelor cu aflux turistic, deja existente, prin modernizarea căilor de acces din județe și orașe se vor deschide noi oportunități de dezvoltare socio-economică”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.