Care este stadiul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020? – solicitare transmisă de Ziarul Unirea

Mai jos găsiți situația cu stadiul proiectelor la data de 31.12.2023, ce conține precizarea încadrării pe etapele solicitate (contracte semnate, finalizate, nefuncționale, nefinalizate, etapizate) atât la nivel de regiune, cât și pentru fiecare județ al Regiunii Centru, precum și situația cu informațiile nominale la nivelul județului Alba.

Programul Operațional Regional 2014-2020, de la adoptarea sa în iunie 2015 și până în 31.12.2023, a suferit mai multe modificări. Prima dintre acestea a fost adoptată în martie 2016, când a fost alocată suma de 100 milioane euro din program (Axa Prioritară 2) pentru „Inițiativa pentru IMM-uri” și elaborarea Programului Operațional Inițiativa pentru IMM-uri fiind  reconfigurată Axa Prioritară 2, ținând seama de noua alocare. De asemenea, tot atunci a fost modificat și modul de abordare și implementare al Axei Prioritare 1 privind promovarea transferului tehnologic. În cursul anului 2017, Programul a mai suferit o serie de modificări, ultima și cea mai importantă fiind cea de la finalul anului 2017, modificare prin intermediul căreia, pe lângă realizarea de realocări între diferitele Axe și Priorități de Investiții ale Programului, s-a inclus în cadrul POR 2014-2020, o nouă axă prioritară – Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. De asemenea, în cursul anului 2017 POR 2014-2020 a primit o alocare de 160 milioane euro de la Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pentru reducerea riscului dezangajării fondurilor alocate POR, în cadrul ședinței CM POR din data de 24 mai 2018, s-a propus o modificare a programului, prin crearea a 2 Axe Prioritare noi: Axa Prioritară 14 „Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență” și Axa Prioritară 15 „Inițiativa pentru IMM-uri”. De asemenea, prin decizia CMPOR nr. 97/ 26.06.2018, adoptată prin procedură scrisă, s-a aprobat o nouă modificare a programului, care a fost aprobată apoi de Comisia Europeană.

Programul are în momentul de față 15 Axe Prioritare, cu o alocare totală estimată de 8,38 miliarde euro, din care 6,86 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Alocarea aferentă Regiunii Centru din cadrul POR 2014-2020 a fost de 647,27 milioane Euro din FEDR, la care se adaugă cofinanțarea națională, rezultând un buget total de 766,77 milioane Euro.

În cadrul POR 2014-2020, în Regiunea Centru s-au lansat 70 de apeluri de proiecte pe 12 Axe Prioritare.

Pe lângă contractele menționate în situațiile atașate, alte 3 contracte au fost evaluate de către AM POR, ADR Centru fiind implicată în implementarea, respectiv monitorizarea acestor contracte:

  • un contract la nivel regional, aferent Axei Prioritare 8, Obiectiv Specific 8.2 – Ambulanțe. Beneficiarul acestui contract este Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), valoarea totală a contractului fiind de 87.229.964,45 lei, iar valoarea nerambursabilă de 61.060.975,10 lei.
  • două contracte semnate în cadrul Axei Prioritare 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, apelul dedicat Ministerului Educației Naționale, în parteneriat cu administrațiile publice locale. Valoarea totală a contractelor este de 158.913.150,97, iar valoarea solicitată este de 113.407.661,01.
  • contract gestionat la nivel național aferent Axei Prioritare 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de Investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă. Alocarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.439.393.180 lei, finanțare nerambursabilă fiind în sumă maximă de 1.223.484.203,02 lei.

Menționăm că situațiile transmise nu includ informații din proiectele derulate la nivel național cu impact la nivel local și regional. Implementarea proiectelor POR 2014-2020 a fost influențată pe parcursul derulării efective a proiectelor (2016-2023) de diverși factori externi: creșterile salariale pentru angajații din sectorul construcții,  perioada de carantină totală a  pandemiei, creșterea de costuri pentru materialele de construcții. Toate acestea au generat modificări ale contractelor de finanțare atât ca perioadă de finalizare, cât și ca ajustare de valori totale și nerambursabile ale proiectelor.