Portofoliul de Proiecte pentru investiții majore pentru perioada 2021-2027, publicat de Asociația ROREG

Asociația ROREG a publicat Portofoliul de Proiecte propus de Regiunea Centru pentru investiții în perioada 2021-2027, pentru care vor fi pregătite cereri de finanțare începând cu acest an.

ADR Centru a transmis către Asociația ROREG (a Agențiilor de Dezvoltare Regională din România) propunerile de la nivel regional pentru portofoliul regional de proiecte aferent perioadei 2021 – 2027.  Acesta conține proiecte propuse de Autoritățile Publice Locale din zona urbană pentru cel puțin 5 dintre viitoarele obiective de politică aferente perioadei 2021 – 2027, respectiv:

1. Infrastructură rutieră de interes județean
2. Mobilitate urbană
3. Regenerare urbană
4. Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu
5. Centre de agrement/baze turistice/tabere școlare

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru coordonează la momentul actual un portofoliu de proiecte conturat în baza prevederilor OUG 88/2020 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și pentru acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul 5D. Atașat se regăsește o scurtă prezentare a acestuia.
Mai multe detalii puteți regăsi pe pagina web: http://regio-adrcentru.ro/portofoliul-de-proiecte-2021-2027/