Prelungire termen de depunere – Apel 3 – Axa 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectiv Specific 8.3 C – Grup vulnerabil „copii”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 27.11.2020 Ghidul specific consolidat pentru apelul de proiecte P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1-Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Ghidul a fost modificat în baza Ordinului MLPDA nr. 4193/ 27.11.2020. Conform acestui Ordin, se modifică data și ora de închidere depunere de proiecte: 01.02.2021, ora 12:00. Celelalte prevederi rămân neschimbate.