Programul Operațional Regional asigură dezvoltarea Regiunii Centru