Proiectul RenERg EuReg va mobiliza actorii regionali din domeniul energiilor regenerabile

Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU deruleaza, incepând cu luna ianuarie 2008, proiectul „Resurse regenerabile de energie – o solutie pentru dezvoltarea durabila a doua regiuni Europene”, un proiect finantat de Comisia Europeana prin Programul Cadru 7, componenta Regiuni ale Cunoasterii.

Activitatile proiectului se vor desfasura pe perioada a trei ani si au ca scop intarirea capacitatii actorilor regionali din regiunile partenere: CENTRU – România si Brandenburg – Germania de a planifica utilizarea resurselor regenerabile de energie, precum si de a intari legaturile dintre cercetare si mediul de afaceri in scopul facilitarii transferului rezultatelor cercetarii catre mediul de afaceri.

Sub coordonarea partenerilor din Landul Brandenburg, care au si rolul de a transfera experienta acumulata in domeniul planificarii si dezvoltarii de tehnologii in domeniul energiilor regenerabile catre actorii regionali din Regiunea CENTRU, in luna iulie 2008 se vor desfasura workshop-uri in toate cele sase judete ale regiunii. Workshop-urile vor avea ca scop constituirea unui cluster de cercetare in domeniul energiilor regenerabile, care va reuni institute de cercetare, universitati, administratii publice locale si judetene, precum si mediul de afaceri. Acest cluster de cercetare va fi implicat ulterior in elaborarea Strategiei Regiunii CENTRU pentru utilizarea energiilor regenerabile si va participa in schimburi de bune practici cu clustere similare din Landul Brandenburg.

Tematica workshopurilor se va adresa atât activitatilor derulate de administratiile locale, care pot contribui la dezvoltarea de politici si planuri locale pentru utilizarea energiilor regenerabile, cât si activitatilor de transfer tehnologic dinspre instuitutele de cercetare catre firme care activeaza in acest domeniu.
Specialisti si experti din Regiunea Lusatia, Landul Brandenburg vor prezenta exemple de bune practici in utilizarea tehnologiilor pentru valorificarea diverselor forme de energie regenerabila. In plus, la fiecare workshop va fi invitat câte un expert din Germania, care va aborda, in detaliu, toate aspectele privind o anumita forma de energie regenerabila.

In functie de disponibilitatea expertilor germani, urmatoarele teme vor fi abordate in detaliu pentru participantii la workshop-uri:

  • 4 Iulie 2008, workshop Covasna (localitatea Arcus): Utilizarea lemnului pentru producere de energie
  • 5 Iulie 2008, workshop Brasov, Universitatea Transilvania: Producerea/Utilizarea energiei solare
  • 7 Iulie 2008, workshop Sumuleu Ciuc, Producerea/Utilizarea hidroenergiei
  • 21 Iulie 2008, workshop Targu Mures, Producerea/Utilizarea de biocombustibil
  • 22 Iulie 2008, workshop Alba Iulia: Producerea/Utilizarea energiei eoliene
  • 23 Iulie 2008, workshop Sibiu: Utilizarea biomasei pentru producere de energie

Informatii actualizate despre locatiile si tematica workshop-urilor vor fi afisate pe site-ul www.renerg.eu