Promovare internațională pentru locuri de vis în turismul românesc

EDEN 2019- concurs de proiecte pentru desemnarea la nivel național a celor mai bune 5 destinații în turismul de sănătate și relaxare. Până în 22 iulie 2019 se așteaptă candidaturile pentru desemnarea destinațiilor de excelență  în turismul de sănătate și relaxare din România.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru dosarele de candidatură:

 1. Oferta turistică bazată pe turismul de sănătate și relaxare trebuie să fie implementată de cel puțin 2 ani
 2. Destinația să fie în curs de dezvoltare, non-tradițională (în afara traseelor clasice). Sunt excluse orașele cu peste 300.000 de turiști sosiți în structurile de cazare, conform datelor statistice ale Institutului Național de Statistică pentru anul 2018: București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Iași.
 3. Să fie oferite experiențe turistice autentice
 4. Să existe autorități locale care să asigure managementul destinației ținând cont de durabilitatea din punct de vedere social, cultural și de mediu.
 5. Să existe o organizație de management a destinației care să aibă capacitatea de a asigura managementul pentru un turism durabil. Activitatea să se deruleze conform unei strategii de dezvoltare durabilă a destinației.
 6. Să existe agenții, ONG-uri sau autorități care să dețină capacitatea de a adopta practici privind turismul durabil.

Unde se pot trimite dosarele de candidatură:

Dosarele de participare la concurs vor putea fi transmise până la data de 22 iulie 2019, la următoarea adresă: Ministerul Turismului, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1 București, cod poștal 010873, cu mențiunea pentru Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene – Proiectul EDEN. Persoana de contact: doamna Iulia Dăngulea, iulia.dangulea@mturism.ro sau iulia.dangulea@gmail.com, tel. 021 303 78 58.

Care sunt criteriile de selecție ale proiectelor câștigătoare: 

 • Complexitatea și calitatea ofertei turistice bazate pe turismul de sănătate și relaxare (acesta poate fi bazat pe resurse naturale, culturale, istorice și/sau spirituale, având ca motivație de bază contribuția la sănătatea fizică, mentală și/sau spirituală, precum : yoga și meditație, sport și fitness, tratamente de frumusețe, activități spirituale, programe nutriționale și de detoxifiere, talazoterapie, welness ocupațional, programe educaționale. Sensul acestui tip de turism pentru acest concurs exclude turismul medical, prin care se oferă tratament medical) – 20 puncte
 • Complexitatea și calitatea ofertei turistice generale (infrastructura turistică, programe turistice, etc) – 20 puncte
 • Activități de marketing aferente turismului de sănătate și relaxare (broșuri de promovare, panouri informative, indicatoare, tehnologii moderne pentru prezentarea ofertei turistice) – 20 puncte
 • Derularea de proiecte locale/regionale/naţionale/internaţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile a turismului în zonă (economic, social, cultural, de mediu) – 15 puncte
 • Derularea de programe turistice pentru categoriile sociale cu dificultăţi (persoane cu dizabilităţi, tineri, seniori, familii cu venituri scăzute) – 10 puncte
 • Existenţa la nivelul destinaţiei a parteneriatelor şi a cooperării cu alţi participanţi la sectorul turistic; participarea în organizații de turism la nivel regional/național/internațional – 10 puncte
 • Managementul Centrelor de Informare Turistică – 5 puncte

Procedura de selecție

 • dosarele de concurs, vor cuprinde o parte descriptivă (atât format tipărit cât şi electronic), structurată conform criteriilor de selecţie, conţinând text şi fotografii. În anexe vor putea fi prezentate hărţi ale zonei, materiale de promovare în format tipărit sau electronic;
 • ulterior datei limită de depunere a dosarelor de concurs, se va proceda la analiza acestora, acordându-se punctaje pentru fiecare criteriu de selecție.
 • Destinațiile clasificate pe primele 5 locuri vor fi incluse în etapa următoare, care va consta în evaluarea pe teren, ulterior căreia se va stabili punctajul final.
 • destinațiile participante la concurs vor fi informate printr-o notificare scrisă, având la dispoziţie o săptămână pentru transmiterea eventualelor contestaţii, răspunsul urmând a fi transmis în termen de 24 de ore de la primirea acestora;
 • în cazul în care clasamentul se va modifica, destinațiile participante la concurs vor fi informate printr-o notificare scrisă.

Calendarul activităților

Mai – 22 iulie 2019 – lansarea concursului și oferirea de informații celor interesați.

Iulie – august 2019 – evaluarea  dosarelor de candidatură și efectuarea vizitelor în teren

Final august 2019 – informarea privind destinația winner (locul I) și runner – up (locurile II-IV)

Ianuarie 2020 – Festivitatea de premiere la nivel național.

Beneficiile participării la proiect

Din partea Ministerului Turismului:

 • premierea primelor 5 destinații prin acordarea de diplome cu ocazia Festivității de premiere la nivel național de la Bucureşti, din ianuarie 2020.
 • includerea primelor 5 destinații în rețeaua EDEN la nivel național
 • mediatizare prin canalele media ale ministerului

Din partea Comisiei Europene:

 • premierea destinației clasificate pe locul I în cadrul unei festivități organizate la nivel european
 • realizarea unei prezentări pentru destinația clasificată pe locul I;
 • realizarea unei pagini special dedicate destinației clasificate pe locul I, pe site-ul www.edenineurope.eu sau www.edentourism.eu
 • acces la Rețeaua EDEN şi Asociația Rețelei EDEN pentru primele 5 destinații