S-a lansat în consultare publică Ghidul specific pentru schema Proof of Concept în cadrul POR 2014-2020 – Axa 1

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 06.03.2020, pentru consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiție 1.1, Obiectivul Specific 1.2 – Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Proof of Concept.

Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 20.03.2020, ora 14.00. Observațiile și comentariile acceptate se vor regăsi în forma finală a ghidului specific. Documentul reprezintă rezultatul sprijinului Băncii Mondiale pentru întărirea capacității administrative pentru organismele intermediare din cadrul POR și, respectiv, pentru autoritatea de management.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.