Se încheie sesiunea de depunere în cadrul apelului PI 1.1 C – IMM în parteneriat cu EITT a POR 2014-2020

Vă amintim că în 25 iunie 2018 se încheie sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în cadrul Priorității de Investiții 1.1, Operațiunea C – Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT a POR 2014-2020.

Prin intermediul acestei operațiuni se vor finanța în cadrul unei scheme de minimis, IMM-urile care doresc implementa-rea în domeniul lor de activitate a unui rezultat al cercetării din domeniile de specializare inteligentă de la nivel național și/sau regional. În cadrul acestui apel de proiecte solicitanți eligibili sunt IMM-urile în parteneriat cu unul sau mai multe ITT (entitate de inova-re și transfer tehnologic). Informații detaliate privind acest apel găsiți la următorul link – http://regio-adrcentru.ro/1-consolidarea-cercetarii-dezvoltarii-tehnologice-si-a-inovarii/.
Dacă vă confruntați cu dificultăți în pregătirea unor cereri de finanțare vă rugăm să ne contactaţi pentru ca, în limita po-sibilităţilor, să vă sprijinim în demersul dumneavoastră.

Dacă vă confruntați cu dificultăți în pregătirea cererilor de finanțare, vă rugăm să ne contactați, astfel ca, în limita posibilităților, să vă sprijinim în demersul dumneavoastră.

Pentru orice informație detaliată referitoare la aspectele menționate vă rugăm să ne contactați la tel. 0358 401276, int. 426; 424; 423; 422; 421 sau prin intermediul adresei de email: programe@adrcentru.ro.