Servicii medico-sociale și educaționale de calitate pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din comuna Săliștea-Alba

Condiții optime pentru persoanele vârstnice din comuna Săliștea și, mai ales, servicii publice de calitate în domeniul medico-social, pe lângă îmbunătățirea gradului de educație al populației defavorizate, sunt rezultatele unui proiect european care este coordonat de ADR Centru în această comună din județul Alba. Scopul proiectului ”Înființare centru comunitar in satul Săliștea, comuna Săliștea” este de a crește nivelul de accesibilitate al populației la serviciile de sănătate și comunitare în comuna Săliștea, reducând inegalitățile legate de starea de sănătate, prin consolidarea asistenței medicale primare și de a promova incluziunea socială, prin dezvoltarea infrastructurii locale de servicii sociale și de sănătate.

Date proiect:

Cererea de finanțare cu titlul ”Înființare centru comunitar in satul Săliștea, comuna Săliștea” are o valoare totală de peste 528 mii lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate prin POR este de peste 468 mii lei (respectiv aproape 98.000 euro). Fondurile nerambursabile solicitate provin din bugetul alocat Regiunii Centru prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8  – ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Obiectivul specific 8.3: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.  Termenul estimat de finalizare a lucrărilor prevăzute în proiect este 31 decembrie 2023.

Necesitatea implementării acestui proiect este dată de dificultățile pe care le trăiesc persoanele marginalizate din localitățile rurale. Urmare a problemelor cauzate de alterarea stării de sănătate și a accesului redus la serviciile sociale, în zona rurală puține unități administrativ-teritoriale pot investi în creșterea calității serviciilor sociale. La finalizarea proiectului, Săliștea va fi una dintre puținele comune din județul Alba și din Regiunea Centru unde un centru comunitar va oferi vârstnicilor, persoanelor defavorizate și marginalizate programe medicale și de socializare, care le vor îmbunătăți calitatea vieții. La nivelul întregii regiuni avem 4 contracte pentru înființarea de centre comunitare în comune din județele Mureș, Sibiu și acum Alba, proiecte a căror valoare totală este de peste 2,5 milioane lei. La acestea se adaugă și centrele de zi pentru vârstnici, realizate prin 13 proiecte, a căror valoare totală depășește 39 milioane lei ”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Detalii investiție:

Prin proiect se propun lucrări de intervenție pentru funcționarea noului centru în imobilul existent în comuna Săliștea, satul Săliștea, str. Joseni, nr. 447, județul Alba. Întregul teren din zona centrală a satului are aproape 6000mp, dar investiția va viza exclusiv corpul de construcție C3 – magazia, cu suprafața construită la sol de 192 mp.

Organizarea centrului comunitar integrat, cu spațiile create prin proiect prevede amenajarea unui birou pentru personalul centrului, crearea unei încăperi pentru consiliere individuală medicală și/sau întâlniri de grup; amenajarea unei încăperi pentru consiliere socială sau alte activități de servicii sociale; pregătirea unei încăperi pentru activități de consiliere sau mediere școlară și alte activități cu specific educativ, având intrare separată și grupuri sanitare separate. Tot aici va fi creată o Sală multifuncțională pentru activități educaționale și sociale și va exista un spațiu cu dotare medicală minimală, în care vor fi furnizate consultații de către medicii de familie sau de către medicii de specialitate care doresc sa furnizeze servicii medicale de specialitate în sistem flexibil, inclusiv servicii de telemedicină și paleație. Nu în ultimul rând, noul centru comunitar va avea spații tehnico-administrative, magazii și grupuri sanitare distincte pentru personal și beneficiari.

După finalizarea lucrărilor, în acest centru comunitar integrat vor fi oferite servicii de asistență medicală comunitară, de promovare a sănătății comunității prin educație, de planificare familială și sănătate a reproducerii, inclusiv teme despre nutriție și asigurarea unui mediu sănătos. De asemenea, aici se va face consiliere socială, în limita competențelor profesionale, prin evaluarea problemelor sociale din comunitate, dar și prin informare și consiliere, pentru cunoașterea drepturilor sociale, pentru prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială. Acest Centru Comunitar Integrat va oferi servicii de specialitate pentru mii de oameni din zona rurală de sud-vest a județului Alba, pentru cei interesați de consultații medicale sau de îngrijiri paliative, existând și posibilitatea prestării acestor servicii publice prin asistență medicală de urgență – în limita competenței profesionale ale viitorilor angajați – sau prin asistență la domiciliu.