Apel de proiecte ”Sprijin pentru inițiativele locale Noul Bauhaus European” (NEB)

UPDATE!

Comisia Europeană, prin  DG REGIO, a prelungit termenul apelului de proiecte „Sprijin pentru noile inițiative locale europene Bauhaus” (NEB) până în data de 30.05.2022, ora 14:00 CEST.

În data de 30 martie 2022 DG Regio a lansat apelul „Sprijin pentru inițiativele locale Noul Bauhaus European”.

Noul Bauhaus European este o inițiativă a UE care face din Pactul Verde european o experiență culturală, centrată pe om, pozitivă și tangibilă pentru toată lumea, promovând transformarea orașelor din întreaga Europă în a deveni locuri frumoase, durabile și incluzive. Mai multe informații despre inițiativa NEB, precum și exemple de proiecte care să vă inspire și care implementează valorile acestei inițiative găsiți aici.

Prin acest apel competitiv, DG Regio căută să incubeze 20 de proiecte locale transformative și inspiraționale, care promovează cele trei valori complementare ale Noului Bauhaus European în viața de zi cu zi:

 • Sustenabilitate – promovează obiectivele climatice, circularitatea, poluarea zero și biodiversitatea
 • Estetică – crește calitatea experienței și a stilului dincolo de funcționalitate
 • Incluziunea – promovează valorizarea diversității, accesibilității și accesibilității

DG REGIO vine în sprijinul autorităților locale mici și mijlocii prin acordarea de asistență tehnică oferită de un grup de experți interdisciplinari în vederea promovării celor trei valori complementare ale Noului Bauhaus European: sustenabilitate, estetică și incluziune. Mai exact, căută să promoveze proiecte conduse de autoritățile publice locale și care să contribuie la Noul Bauhaus european în următoarele patru domenii de acțiune :

Cele patru domenii prioritare stabilite de finanțator:

 • Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente într-un spirit circular și de neutralitate carbon,
 • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural;
 • Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuit la prețuri accesibile,
 • Regenerarea spațiilor urbane sau rurale.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 23 mai 2022, ora 17.00.

Cine poate aplica?

DG Regio încurajează în special orașele mici și municipalitățile mijlocii să își depună proiectele. Din acest motiv, acest apel vizează autoritățile locale sub pragul de 100.000 de locuitori și deschide calea către o reprezentare echilibrată a diferitelor tipuri de spații și locuri din UE.

Cerințe pentru a aplica:

 • Domeniul de aplicare geografic: cu sediul într-un stat membru al UE
 • Tipul de entitate care aplică: autorități publice locale (de exemplu, orașe, orașe, județe), precum și aglomerări, grupuri de municipalități și zone funcționale (inclusiv zonele transfrontaliere) care au toate competențele necesare implementării proiectului depus.
 • Dimensiunea entităților care solicită: mai puțin de 100.000 de locuitori (în cadrul unui grup, fiecare dintre municipii trebuie să aibă mai puțin de 100.000 de locuitori)
 • Tip de proiect: idei de proiecte avansate pentru reconversia infrastructurii existente la fața locului sau a spațiului public
 • Caracteristicile proiectului:
  • abordând toate cele trei valori de bază ale Noului Bauhaus european – durabilitate, estetică, incluziune
  • contribuind la cel puțin unul dintre cele patru domenii de acțiune
 • Excluderea dublei finanțări: nu primiți deja un sprijin similar din partea UE
 • Limba: cererea se depune în limba engleză

Cum aplicați?

Concurenții trebuie să trimită un formular de înscriere online, inclusiv documente justificative.

Mai multe detalii despre condițiile de obținere a acestui sprijin pot fi accesate pe site-ul New European Bauhaus Local Initiatives (ramboll.com)