CRESC Centru

Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare Centru reprezinta organismul consultativ in cadrul caruia sunt discutate si analizate prioritatile de investitii publice la nivel regional, cu finantare din fonduri comunitare sau bugete locale, in vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii.

CRESC Centru este alcatuit din 24 de membri, 12 sunt reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale si 12 sunt reprezentanti ai mediului economico-social din regiune.

Numirea, revocarea si inlocuirea membrilor CRESC Centru cu drept de vot, atat titulari, cat si supleanti, se fac prin hotarare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru, pe baza propunerilor inaintate de catre autoritatile publice locale si, respectiv, organizatiile reprezentand mediul economico-social din regiune.

CRESC Centru Isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare, organizate trimestrial, sau in cazuri deosebite, prin sedinte extraordinare.

CRESC Centru isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului propriu de Organizare si Functionare, document elaborat in conformitate cu HG nr. 1383/2008 privind modificarea HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategica si corelare si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestora.

Secretariatul CRESC Centru este asigurat de Serviciul Secretariat Comitete Regionale din cadrul Organismului Intermediar al ADR Centru.