Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Noiembrie 2023

 1. DIGITALIZAREA ÎN EDUCAȚIE – NOU!
 2. PRODUCEREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – SECTOR PUBLIC – NOU!
 3. PROGRAMUL DE FINANȚARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE – NOU!
 4. CREAREA/MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ – NOU!
 5. CREAREA MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ DIN SPAȚIUL RURAL – NOU!
 6. TRANSFER DE CUNOȘTINȚE – NOU!
 7. TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE – NOU!
 8. Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane)
 9. Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane)
 10. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Infrastructura verde și albastră municipii
 11. O regiune educată – Investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar
 12. O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A
 13. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Clădiri publice
 14. O regiune accesibilă
 15. Programul Rabla Clasic 2023
 16. Programul Rabla Plus 2023
 17. Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străini sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 2
 18. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 1
 19. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 2
 20. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 3
 21. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.3.1
 22. Programul Transport 2021 – 2027, Prioritatea (P1), Proiect 1
 23. Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I –Confederații
 24. Comunități de seniori
 25. Ține pasul
 26.  Stagii de practică pentru elevi
 27. Stagii studenți
 28. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban
 29. Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural
 30. Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență
 31. Programul național de construcții de interes public sau social
 32. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale  – ORDINUL 281
 33.  Decongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ ) – Apel nelansat – NOU!
 34. O regiune atractivă – Dezvoltare urbană integrată – Apel nelansat – NOU!
 35. Finanțarea proiectelor etapizate din sectoarele apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului  și managementul riscurilor – Apel nelansat – NOU!
 36. Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic – Apel nelansat
 37. Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare – Apel nelansat
 38. Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat
 39. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – orașe – Apel nelansat
 40. Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe – Apel nelansat
 41. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – Municipii – Apel nelansat
 42. Învățământ primar și secundar – Apel nelansat
 43. Eficiență energetică în clădiri rezidențiale
 44. Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte etapizate – Apel nelansat
 45. Proiecte de apă şi apă uzată etapizate – Apel nelansat
 46. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening – Apel nelansat
 47. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie – Apel nelansat
 48. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie – Apel nelansat
 49. Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I – Apel nelansat
 50. Intervenții dedicate pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută – Apel nelansat
 51. Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat
 52. Creșterea siguranței rutiere – Apel nelansat
 53. Investiții în infrastructuri spitalicești noi– Apel nelansat
 54. Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale – Apel nelansat
 55. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 56. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat