Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Octombrie 2023

 1. Dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașele Regiunii Centru (inclusiv zone funcționale urbane) – NOU!
 2. Dezvoltarea mobilității urbane durabile în municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane)
 3. O regiune educată – Investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar
 4. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Infrastructura verde și albastră municipii
 5. O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A
 6. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Clădiri publice
 7. O regiune accesibilă
 8. Programul Rabla Clasic 2023
 9. Programul Rabla Plus 2023
 10.  Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străini sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 2
 11.  Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 1
 12.  Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 2
 13.  Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.2.1 Măsura 3
 14.  Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 – 2.3.1
 15.  Programul Transport 2021 – 2027, Prioritatea (P1), Proiect 1
 16.  Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I –Confederații
 17.  Comunități de seniori
 18.  Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații
 19.  Ține pasul
 20.  Stagii de practică pentru elevi
 21.  Stagii studenți
 22.  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban
 23.  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural
 24.  Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile
 25.  Programului Inițiativa Urbană Europeană (IUE)
 26.  Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase” – Ordonanță de urgență
 27.  Programul Erasmus+ 2023
 28.  Programul național de construcții de interes public sau social
 29.  Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse  regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale  – ORDINUL 281
 30. Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic – Apel nelansat – NOU!
 31. Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare – Apel nelansat – NOU!
 32. Platforma regională pilot de open-inovation în domeniul smart-city – Apel nelansat – NOU!
 33. Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte etapizate – Apel nelansat – NOU!
 34. Proiecte de apă și apă uzată etapizate – Apel nelansat – NOU!
 35. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening – Apel nelansat – NOU!
 36. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie – Apel nelansat – NOU!
 37. Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie – Apel nelansat – NOU!
 38. Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa i – Apel nelansat – NOU!
 39. Intervenții dedicate pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută – Apel nelansat – NOU!
 40. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – orașe– Apel nelansat
 41. Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe – Apel nelansat
 42. Învățământ primar și secundar – Apel nelansat
 43. Eficiență energetică în clădiri rezidențiale – Apel nelansat
 44. O regiune cu mobilitate urbană durabilă – Municipii
 45. Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat
 46. Digitalizarea în educație – Apel nelansat
 47. Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural – Apel nelansat
 48. Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă – Apel nelansat
 49. Transfer de cunoștințe – Apel nelansat
 50. Creșterea siguranței rutiere – Apel nelansat
 51. Investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene, spitale județene de urgență, spitale monospecialitate – Apel nelansat
 52. Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale – Apel nelansat
 53. Sprijin pentru implementarea SDL – Apel nelansat
 54. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat